Hatha I (Deusto)
cancelado
Martes, 9 agosto • 19:00 - 20:15
Deusto, Shala 1
Laura Garcia Fresnillo