5 - 11 April 2021
Diese Woche
Montag, 5 April
17:00
Pedro
Yoga: Dynamic Fusion 1
Dienstag, 6 April
10:00
Tori
Yoga: Ashtanga Vibe 1
Online-Kurs
13:30
Tori
Yoga: Vinyasa Vibe
Online-Kurs
19:30
Tori
Yoga: Beginner Ashtanga Program
Mittwoch, 7 April
18:00
Tori
Yoga: Rocket Vibe
Online-Kurs
Donnerstag, 8 April
10:00
Tori
Yoga: Vinyasa Vibe
Online-Kurs
12:00
Pedro
Yoga: for Athletic Men
Freitag, 9 April
Keine Kurse
Samstag, 10 April
Keine Kurse
Sonntag, 11 April
Keine Kurse
5 - 11 April 2021
Diese Woche