5 - 11 avril 2021
Cette semaine
Lundi, 5 avril
17:00
Pedro
Yoga: Dynamic Fusion 1
Mardi, 6 avril
10:00
Tori
Yoga: Ashtanga Vibe 1
cours en ligne
13:30
Tori
Yoga: Vinyasa Vibe
cours en ligne
19:30
Tori
Yoga: Beginner Ashtanga Program
Mercredi, 7 avril
18:00
Tori
Yoga: Rocket Vibe
cours en ligne
Jeudi, 8 avril
10:00
Tori
Yoga: Vinyasa Vibe
cours en ligne
12:00
Pedro
Yoga: for Athletic Men
Vendredi, 9 avril
Pas de cours
Samedi, 10 avril
Pas de cours
Dimanche, 11 avril
Pas de cours
5 - 11 avril 2021
Cette semaine