5 - 11 april 2021
Denna vecka
Måndag, 5 april
17:00
Pedro
Yoga: Dynamic Fusion 1
Tisdag, 6 april
10:00
Tori
Yoga: Ashtanga Vibe 1
online klass
13:30
Tori
Yoga: Vinyasa Vibe
online klass
19:30
Tori
Yoga: Beginner Ashtanga Program
Onsdag, 7 april
18:00
Tori
Yoga: Rocket Vibe
online klass
Torsdag, 8 april
10:00
Tori
Yoga: Vinyasa Vibe
online klass
12:00
Pedro
Yoga: for Athletic Men
Fredag, 9 april
Inga klasser
Lördag, 10 april
Inga klasser
Söndag, 11 april
Inga klasser
5 - 11 april 2021
Denna vecka