Yin yoga
23 mar - 29 mar 2020   
Maandag 23 maart
  09:00
Vinyasa Yoga
 Sabine

Tijd   09:00 - 10:15
Docent   Sabine
Locatie   Yogazaal boven
 
 
Good morning yoga
Deel deze les


  10:30
Easy Flow
 Sabine

Tijd   10:30 - 11:30
Docent   Sabine
Locatie   Yogazaal boven
 
 


  18:30
Vinyasa Yoga
 Sabine
  Les is vol

Tijd   18:30 - 19:45
Docent   Sabine
Locatie   Yogazaal boven
 
 
Vinyasa Yoga
Deel deze les


  20:00
Vinyasa Yoga
 Sabine
  Les is vol

Tijd   20:00 - 21:15
Docent   Sabine
Locatie   Yogazaal boven
 
 
Vinyasa Yoga
Deel deze les


Maandag 23 maart
09:00  
Vinyasa Yoga
Sabine

Tijd   09:00 - 10:15
Docent Docent   Sabine
Locatie          Yogazaal boven
 
Good morning yoga

10:30  
Easy Flow
Sabine

Tijd   10:30 - 11:30
Docent Docent   Sabine
Locatie          Yogazaal boven
 

18:30  
Vinyasa Yoga
Sabine
  Les is vol

Tijd   18:30 - 19:45
Docent Docent   Sabine
Locatie          Yogazaal boven
 
Vinyasa Yoga

20:00  
Vinyasa Yoga
Sabine
  Les is vol

Tijd   20:00 - 21:15
Docent Docent   Sabine
Locatie          Yogazaal boven
 
Vinyasa Yoga

Dinsdag 24 maart
  19:00
Hatha Yoga
 Madeleine

Tijd   19:00 - 20:15
Docent   Madeleine
Locatie   Yogazaal boven
 
 
Hatha Yoga
Deel deze les


  20:30
Hatha Yoga
 Madeleine

Tijd   20:30 - 21:45
Docent   Madeleine
Locatie   Yogazaal boven
 
 
Hatha Yoga
Deel deze les


Dinsdag 24 maart
19:00  
Hatha Yoga
Madeleine

Tijd   19:00 - 20:15
Docent Docent   Madeleine
Locatie          Yogazaal boven
 
Hatha Yoga

20:30  
Hatha Yoga
Madeleine

Tijd   20:30 - 21:45
Docent Docent   Madeleine
Locatie          Yogazaal boven
 
Hatha Yoga

Woensdag 25 maart
  09:30
Vinyasa Yoga
 Sabine

Tijd   09:30 - 10:45
Docent   Sabine
Locatie   Yogazaal boven
 
 
Vinyasa Yoga
Deel deze les


  11:00
yin yoga
 Sabine

Tijd   11:00 - 12:15
Docent   Sabine
Locatie   Yogazaal beneden
 
 


  19:00
Vinyasa Yoga
 Alice
  Les is vol

Tijd   19:00 - 20:15
Docent   Alice
Locatie   Yogazaal boven
 
 
Vinyasa Yoga
Deel deze les


  20:30
Vinyasa Yoga
 Alice

Tijd   20:30 - 21:45
Docent   Alice
Locatie   Yogazaal boven
 
 
Vinyasa Yoga
Deel deze les


Woensdag 25 maart
09:30  
Vinyasa Yoga
Sabine

Tijd   09:30 - 10:45
Docent Docent   Sabine
Locatie          Yogazaal boven
 
Vinyasa Yoga

11:00  
yin yoga
Sabine

Tijd   11:00 - 12:15
Docent Docent   Sabine
Locatie          Yogazaal beneden
 

19:00  
Vinyasa Yoga
Alice
  Les is vol

Tijd   19:00 - 20:15
Docent Docent   Alice
Locatie          Yogazaal boven
 
Vinyasa Yoga

20:30  
Vinyasa Yoga
Alice

Tijd   20:30 - 21:45
Docent Docent   Alice
Locatie          Yogazaal boven
 
Vinyasa Yoga

Donderdag 26 maart
  19:00
Vinyasa Yoga
 Sabine
  Les is vol

Tijd   19:00 - 20:15
Docent   Sabine
Locatie   Yogazaal boven
 
 
Vinyasa Yoga
Deel deze les


  19:00
Hatha Yoga
 Alice
  Les is vol

Tijd   19:00 - 20:15
Docent   Alice
Locatie   Yogazaal boven
 
 


  20:30
Vinyasa Yoga
 Sabine

Tijd   20:30 - 21:45
Docent   Sabine
Locatie   Yogazaal boven
 
 
Vinyasa Yoga
Deel deze les


  20:30
Hatha Yoga
 Alice
  Les is vol

Tijd   20:30 - 21:45
Docent   Alice
Locatie   Yogazaal boven
 
 


Donderdag 26 maart
19:00  
Vinyasa Yoga
Sabine
  Les is vol

Tijd   19:00 - 20:15
Docent Docent   Sabine
Locatie          Yogazaal boven
 
Vinyasa Yoga

19:00  
Hatha Yoga
Alice
  Les is vol

Tijd   19:00 - 20:15
Docent Docent   Alice
Locatie          Yogazaal boven
 

20:30  
Vinyasa Yoga
Sabine

Tijd   20:30 - 21:45
Docent Docent   Sabine
Locatie          Yogazaal boven
 
Vinyasa Yoga

20:30  
Hatha Yoga
Alice
  Les is vol

Tijd   20:30 - 21:45
Docent Docent   Alice
Locatie          Yogazaal boven
 

Vrijdag 27 maart
  09:30
Restorative Yoga
 Kim

Tijd   09:30 - 10:45
Docent   Kim
Locatie   Yogazaal boven
 
 


Vrijdag 27 maart
09:30  
Restorative Yoga
Kim

Tijd   09:30 - 10:45
Docent Docent   Kim
Locatie          Yogazaal boven
 

Zaterdag 28 maart
  09:30
Vinyasa Yoga
 Sabine

Tijd   09:30 - 10:45
Docent   Sabine
Locatie   Yogazaal boven
 
 
Vinyasa Yoga
Deel deze les


Zaterdag 28 maart
09:30  
Vinyasa Yoga
Sabine

Tijd   09:30 - 10:45
Docent Docent   Sabine
Locatie          Yogazaal boven
 
Vinyasa Yoga

Zondag 29 maart  
Zondag 29 maart
Geen lessen
23 mar - 29 mar 2020   
23 mar - 29 mar 2020