VOORWAARDEN

LESSEN
Je kunt op elk gewenst moment instromen en de lessen zijn geschikt voor zowel beginners als gevorderden. We bieden verschillende vormen van Yoga & Meditatie aan. Vraag ons eventueel naar de vorm die het beste bij jou past.
We beginnen op tijd en in de lesruimte worden geen schoenen gedragen. Zet je mobiele telefoon uit of zo nodig op stil indien je bereikbaar moet zijn. Neem je tas of persoonlijke spullen mee naar binnen.
Voor de hygiëne is het verplicht een eigen matje, badlaken of yogadoek op het matje van de yogastudio te leggen. Matjes, dekentjes en kussentjes zijn aanwezig en het staat je vrij je eigen materialen te gebruiken.

MOMOYOGA ONLINE BOEKINGSSYSTEEM
Gebruik Momoyoga voor het vastleggen en cancelen van je les. Je kunt je via het systeem ook aanmelden voor een andere les bij een andere docent. Af/aanmelden voor een les is alleen mogelijk als je ingelogd bent.

GROEPSLESSEN, ONLINE LESSEN en 10 RITTENKAART
Bij de groepslessen heb je een vaste plaats in de les. Je kunt via Momoyoga je lessen bijhouden, wijzigen naar een andere les en annuleren. Naast een vaste plaats ontvang je ook wekelijks 1 online les en meditatie.
Bij de online lessen ontvang je wekelijks via de email 1 online les en 1 online meditatie. Je kunt deze op ieder gewenst moment volgen en terugkijken. De geldigheid is 1 maand.
De 10 rittenkaart komt te vervallen omdat er lessen volraken en de kans groot is dat je niet meer kunt inschrijven. De kaarten die nog geldig zijn kun je gebruiken totdat ze op zijn.

LIDMAATSCHAP
De yogi sluit een maandelijks yoga-abonnement af. Een yoga-abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien de yogi geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld. Inschrijven is gratis.
Wanneer je het abonnement (tijdelijk) stopzet en binnen 6 maanden weer inschrijft hanteren we administratiekosten van € 25.-. Dit is niet van toepassing wanneer het abonnement wordt opgeschort wegens ziekte, zwangerschap of werk. Opschorten is alleen mogelijk als er geen wachtlijst is en is altijd in overleg met de docent. Bij opschorten behoud je je inschrijving en plek in de les. Bij beëindigen van het lidmaatschap stopt de inschrijving en komt je plek te vervallen.

BETALING
De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt door automatische incasso op de eerste dag van de maand. Elke deelnemer vult in Momoyoga de gewenste bankgegevens in, zodat Auro Yoga & Meditatie gemachtigd is tot het afschrijven van het verschuldigde lesgeld van zijn/haar rekening.
Start je halverwege de maand, dan wordt het lesgeld voor die maand aangepast.


CANCELEN LES
Belangrijk !!! Je kunt tot 2 uur van tevoren je les cancelen in Momoyoga. Zo kunnen yogi´s die op de wachtlijst staan voor deze les nog naar de les komen. Als je later bent met afzeggen vervalt de mogelijkheid om de les in te halen. Als een les minder dan 4 leerlingen telt kan deze les komen te vervallen. Dit wordt tot uiterlijk 1 uur van te voren doorgegeven via de telefoon en email. Wanneer een les een langere periode te weinig leerlingen heeft wordt deze les gestopt, verplaatst of vervangen door een andere les.

INHALEN
Je kunt binnen twee maanden je gemiste les inhalen (mits op tijd afgemeld in Momoyoga). Inhalen is alleen mogelijk in combinatie met een geldig abonnement.

VAKANTIE
Bij vakantie van de docent en er geen vervanging gevonden is, zal het lesgeld naar rato worden geïncasseerd. Sluiting wegens vakantie van de studio zal tijdig worden gecommuniceerd.

ZIEKTE OF AFWEZIGHEID
Bij ziekte of afwezigheid van de docent en er geen vervanging gevonden is, komt de les te vervallen en kan de yogi de les tot maximaal 2 maanden na datum inhalen of maak je gebruik van de online les.
Bij langdurige ziekte van de yogi kan in overleg het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.
In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden. Indien de yogi toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.

BIJZONDERHEDEN
Wanneer we in de groepslessen geen uitgebreide Hatha-, adem- en krachtoefeningen mogen of kunnen doen ( zoals bij de Corona maatregelen) zullen deze lessen vervangen worden door meditatieve sessies waarbij de nadruk komt te liggen op het samen mediteren.
Op het moment dat we helemaal niet samen mogen komen zoals bij een volledige Lock-down zullen de groepslessen vervangen worden door onlinelessen en zal het tarief van de onlinelessen gehanteerd worden.

OPZEGGEN
Voor alle maandabonnementen geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand. De opzegging dient per e-mail te worden doorgegeven. Na opzegging komt je inschrijving te vervallen en word je uit de lessen uitgeschreven. Inhalen van gemiste lessen is dan ook niet meer mogelijk.

ALGEMEEN
Auro Yoga & Meditatie is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. De docenten van Auro Yoga & Meditatie zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel tijdens en/of na een les of behandeling als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik. Wij houden ons vanuit onze beroepsmatige achtergrond aan een geheimhoudingsplicht.