Algemene voorwaarden van Dalilah Integrale Yoga- en Meditatie

Sluiten
LESSEN
Er is het hele jaar les en je kunt op elk gewenst moment instromen. De lessen zijn geschikt voor zowel beginners als gevorderden. We beginnen op tijd en in de lesruimte worden geen schoenen gedragen. Zet je mobiele telefoon uit of zo nodig op stil indien je bereikbaar moet zijn. Matjes, dekentjes en kussentjes zijn aanwezig en het staat je vrij je eigen materialen te gebruiken
MOMOYOGA ONLINE BOEKINGSSYSTEEM
Gebruik https://www.momoyoga.nl/DalilahYoga/inschrijven/ voor het vastleggen en cancelen van je les. Je kunt je via het systeem ook aanmelden voor een andere les. Af/aanmelden voor een les is alleen mogelijk als je ingelogd bent.
LIDMAATSCHAP
De yogi sluit een maandelijks yoga-abonnement af of koopt een leskaart. Een yoga-abonnement of leskaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien de yogi geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.
BETALING EN OPZEGGEN
Betaling van een losse ( meditatie) les of een 10-rittenkaart kan via ideal of contant.
De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt door automatische incasso op de eerste dag van de maand. Elke deelnemer vult in Momoyoga de gewenste bankgegevens in ( of laat dit doen), zodat VILAO ( waarvan Dalilah Yoga & Meditatie een onderdeel is) gemachtigd is tot het afschrijven van het verschuldigde lesgeld van zijn/haar rekening. Start je halverwege de maand, dan kun je het resterende bedrag overmaken of contant voldoen. Wil je voor een langere periode betalen? Neem dan contact met ons op. Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient per e-mail te worden doorgegeven.
CANCELEN LES
Belangrijk !!! Je kunt tot 2 uur van tevoren je les cancelen in Momoyoga. Zo kunnen yogi´s die op de wachtlijst staan voor deze les nog naar de les komen. Als je later bent met afzeggen vervalt de mogelijkheid om de les in te halen. Als een les minder dan 3 leerlingen telt kan deze les komen te vervallen. Dit wordt tot uiterlijk 1 uur van te voren doorgegeven via de telefoon en email. Wanneer een les een langere periode te weinig leerlingen heeft wordt deze les gestopt, verplaatst of vervangen door een andere les.
INHALEN
Je kunt binnen twee maanden je gemiste les inhalen (mits op tijd afgemeld in Momoyoga).
ZIEKTE OF ZWANGERSCHAP
Bij langdurige ziekte van de yogi kan in overleg het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort. In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden. Indien de yogi toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
FEESTDAGEN, VAKANTIE EN ANNULERING LESSEN
Op feestdagen zijn wij gesloten. Yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen binnen 2 maanden worden ingehaald. Is de yogastudio voor langere periode ( langer dan 3 aaneengesloten dagen) gesloten? Dan zal het lesgeld naar rato worden geïncasseerd. Sluiting van de studio zal tijdig worden gecommuniceerd.
Indien een yogi langere tijd op vakantie gaat, kan het abonnement in overleg voor bepaalde tijd worden opgeschort. Bij ziekte of afwezigheid van de docent en er geen vervanging gevonden is, komt de les te vervallen en kan de yogi de les tot maximaal 2 maanden na datum inhalen.
ALGEMEEN
Dalilah Integrale Yoga - en Meditatie en Bach Remedies is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. Dalilah Integrale Yoga - en Meditatie en Bach Remedies is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel tijdens en/of na de behandeling als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik. Wij houden ons vanuit onze beroepsmatige achtergrond aan een geheimhoudingsplicht