Algemene Voorwaarden IYANNA

Sluiten
Tilburg, 1 mei 2018

• Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. De gegeven lessen zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op blessures. De deelnemer is voor eventueel letsel zelf verantwoordelijk. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.
• Iedere deelnemer is verplicht lichamelijke klachten en/of blessures vooraf aan de les door te geven aan de docent. De docent is zonder deze kennis niet in staat om de deelnemer op goede wijze te begeleiden. Zwangerschap dient eveneens gemeld te worden aan de docent.
• IYANNA is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.
• Iedere deelnemer dient de les via momoyoga.nl/IYANNA te reserveren.
• Door het gebruik van momoyoga.nl geeft deelnemer Momoyoga (verwerker) en IYANNA (verstrekker) toestemming persoonlijke data te verwerken. Momoyoga’s Privacystatement en de Europese GDPR (EU General Data Protection Regulation) regeling worden nageleefd.
• Na aanmelding via Momoyoga ontvangt deelnemer automatisch de nieuwsbrief van IYANNA. Mocht deelnemer deze nieuwsbrief niet willen ontvangen, dan kan deelnemer zich eenvoudig afmelden via de button onderaan de nieuwsbrief.
• Bij verhindering van een groepsles dient deelnemer dit minimaal 12 uur van tevoren door te geven. Bij annulering binnen 12 uur voor aanvang van de les of geen bericht wordt de les in rekening gebracht.
• Bij verhindering van een privésessie dient deelnemer dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de privésessie of geen bericht wordt de les in rekening gebracht.
• Het kan voorkomen dat een les niet doorgaat. Deze les kan later ingehaald worden.
• Op feestdagen kan het voorkomen dat de les niet doorgaat.
• Deelnemer kan kiezen voor een losse les; een strippenkaart van 5 lessen (10 weken geldig); of een strippenkaart van 10 lessen (20 weken geldig).
• De strippenkaarten, privésessies en losse lessen dienen vooraf via momoyoga.nl/IYANNA middels iDEAL betaald te worden aan rekeningnummer NL37RABO0329386654.
• De strippenkaarten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
• Strippenkaarten kunnen in bepaalde gevallen en altijd in overleg, tijdelijk worden stopgezet.
• Bij niet of niet-tijdige betaling heeft IYANNA het recht om de invorderings- en incassokosten op de deelnemer te verhalen.
• Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, behoudt IYANNA het recht deelname aan een les van de aangemelde deelnemer te weigeren.
• Bij gemiste lessen als gevolg van ziekte, vakantie of andere redenen vindt er geen restitutie plaats. Gemiste lessen kunnen in overleg op een ander gewenst tijdstip ingehaald worden.
• IYANNA behoudt zich het recht zonder opgave van redenen lestijden en/of leslocatie alsook de Algemene Voorwaarden te kunnen wijzigen. Wijzigingen worden via de website aangegeven.
• Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van IYANNA behoudens hogere voorziening. Op alle overeenkomsten, alsmede eventuele geschillen, is het Nederlands recht van toepassing.
• Bij deelname aan één van de lessen en/of privé sessies en/of afname van een van de producten via momoyoga.nl/IYANNA gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Bijgewerkt op: 28 augustus 2018