Algemene voorwaarden van JouwBalans

Aanmelding Pilates en YIN Yoga en Algemene voorwaarden vanaf 1 januari 2024

Wat leuk dat je hebt besloten om Pilates en/of YIN lessen te gaan volgen!
Je bent ingedeeld in een groep en tijdstip naar keuze. Als je een keer niet kunt lessen in je eigen groep, dan kun je inloggen in je persoonlijke account op momoyoga.nl/JouwBalans. Je vinkt je eigen reguliere les in de betreffende week af/uit en dan kun je direct een andere les en groep in die lesweek aanvinken als er plaats is. Een andere deelnemer kan dan weer eenmalig een optie op jouw afgevinkte les nemen.
Het afnemen van de lessen gaat per automatisch incasso en via een doorlopend jaarabonnement. Het machtigingsformulier krijg je uitgereikt door JouwBalans.

-Het opzegtermijn bij JouwBalans is minimaal 1 hele kalendermaand van te voren en ingaand per 1e dag van de maand.

-Op 1 januari 2023 is het maandelijkse lesbedrag voor Pilates 27,50 euro.
-Op 1 januari 2023 is het maandelijks lesbedrag voor YIN Yoga 35,00 euro.
-Op 1 januari 2023 krijgen cursisten met een gecombineerd Yin Yoga en Pilates
abonnement 10% korting op het totale maandbedrag.

-Meer aanbod vind je op www.jouw-balans.nl en www.momoyoga.nl/JouwBalans

-Opnieuw inschrijven binnen een periode van 6 maanden kost 20 euro aan administratiekosten.

-Nieuwe klanten en huidige klanten betalen géén administratiekosten.

-Mocht er op de incasso datum niet geïncasseerd kunnen worden door onvoldoende saldo en/of weigering; dan brengt de bank kosten in rekening aan JouwBalans; deze kosten komen voor rekening van de klant. De klant in kwestie wordt in een privé bericht benaderd door JouwBalans.

-De incasso's vinden plaats op of rond de 24ste van elke maand met de tegenrekening IBAN NL09 RABO 0304 6686 48 van JouwBalans.

-Tijdens reguliere schoolvakanties en zon- en feestdagen en gedurende de zomerstop is er géén pilates of yoga. Je vindt een overzicht van de lessen op de website www.jouw-balans.nl en op www.momoyoga.nl/jouwbalans. Het maandbedrag is gebaseerd op 40 lessen in een jaar en loopt daarom door gedurende 12 maanden. Het is dus niet nodig om in een vakantie op te zeggen, want je gemiddelde lesprijs is voordelig. Tijdens de (corona) crisis /lockdown wordt er overgestapt naar online pilates en yoga lessen en kun je desgewenst zelfs nog meer lessen per week volgen.

Betreffende betaling bij afwezigheid: JouwBalans hanteert in geval van ziekte of andere afwezigheid dezelfde voorwaarden als bij een vereniging (ballet/gym/tennis) waar ook per maand wordt betaald ongeacht je aanwezigheid.
JouwBalans streeft ernaar om e-mails of andere contactopname te beantwoorden binnen 48 uur en binnen kantoortijden van 09.00-17.00uur en niet in weekenden, zon- feestdagen en reguliere schoolvakanties. (uitzonderingen daargelaten) Als je bijvoorbeeld op maandag mailt dan kunt je op maandag of dinsdag onder kantoortijden een antwoord verwachten. Mail je op vrijdag dan kun je doorgaans een antwoord op maandag verwachten. Je mag natuurlijk wel op ieder gewenst tijdstip mailen. Als je je bijvoorbeeld op zondag wegens ziekte wil afmelden voor een les op maandag. Meldt je dan af via je account op momoyoga.
Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico, dus denk goed om jezelf! Eventuele blessures graag vòòr aanvang van de les melden. de lesdagen en -tijden staan vermeld op de website.
Bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden van de docent, wordt er gekeken naar een alternatief aanbod, mocht er geen alternatief zijn, dan is er sprake van onmacht; er vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Je wordt tijdig via email of telefoon op de hoogte gebracht.

Aansprakelijkheid:

JouwBalans stelt zich niet aansprakelijk voor schade of diefstal aan persoonlijke eigendommen. Deelnemen aan de lessen gebeurt op eigen risico. Het is niet
mogelijk JouwBalans en/of diens medewerkers aansprakelijk te stellen voor
eventuele schade die voortvloeit uit deze activiteiten.

JouwBalans behoudt zich te allen tijde het recht voor de lestijden, de indeling van de groepen en de tarieven te wijzigen.


JouwBalans www.jouw-balans.nl Kvk-nummer 63581809 IBAN NL09 RABO 0304 6686 48 t.n.v. JouwBalans BGN lidnummer 3243