Algemene voorwaarden en privacy verklaring van Sanne van Baal

Sluiten
Gezondheid:

Je bent verplicht om eventuele, relevante lichamelijke en geestelijke gezondheidsaspecten (blessures, zwangerschap, burn-out etc) aan Sanne te melden. Door mee te doen aan een les/cursus/special stem je hiermee in. Dit geldt tevens voor de individuele trajecten op het vlak van coaching en healing. Meedoen is geheel op eigen risico en Sanne kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de eventuele geleden materiele en immateriële schade.

Communicatie

Door je in te schrijven bij Sanne van Baal - The Wellbeing Centre middels Momoyoga ofwel het aangaan van een persoonlijk traject, ofwel het verzoeken om informatie middels een formulier op de website geef je Sanne toestemming om je op de hoogte te houden van nieuwe activiteiten en wijzigingen in de huidige activiteiten. Veelal zal de communicatie per email geschieden.

Privacy

Sanne van Baal slaat je persoonlijke gegevens online op in het momoyoga programma, deze worden niet met derden gedeeld. Dit delen met derden zal alleen gebeuren indien u daar zelf om verzoekt. U als klant heeft ten alle tijden recht om ons te vragen om gegevens te verwijderen of te wijzigen.

Gegevens die opgeslagen worden zijn, naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, gevolgde toekomstige lessen, betalingen en in sommige gevallen lichamelijke en geestelijke gezondheidsaspecten en zaken die van belang zijn voor de yogalessen, coaching, healing en cursussen (indien u deze zelf aanlevert).


Geldigheidsduur leskaarten

1 of 2 lessen: 1 maand
5 lessen 3 maanden
10 lessen 6 maanden
25 lessen 12 maanden
Yoga Special 6 maanden


Leskaarten zijn persoonsgebonden en derhalve niet overdraagbaar. Ook wordt er geen restitutie gegeven indien je je lessen niet gebruikt binnen de geldigheidsduur. Bij overmacht (sluiten studio ivm bv Corona) worden de kaarten met de duur van de sluiting verlengd.

Annulering door deelnemer

Yogalessen kunnen tot 12 uur van tevoren gewijzigd, dan wel geannuleerd worden zonder dat er een les van je tegoed wordt afgeschreven.

Annuleren van workshops, cursussen en (dag)retraites:
tot 4 weken voor startdatum: 100% teruggave
2-4 weken voor startdatum: 50% teruggave
0-2 weken voor startdatum: 0 % teruggaven

Annulering coaching en healing

Persoonlijke sessies kunnen tot 48 uur van tevoren worden afgezegd, zonder dat ze betaald hoeven te worden. Binnen de 48 uur moet er betaald worden, behalve als er sprake is van overmacht.

Mocht er een traject met meerdere sessies, bijvoorbeeld 10, zijn afgenomen en client besluit tussentijds te stoppen met het gehele traject dan vindt geen restitutie plaats.

Annulering door Sanne van Baal

Sanne van Baal behoudt zich het heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, meditatie, yogales, workshop, (dag)retraite, begeleidings- of coaching traject of sessie te annuleren of deelname te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag onder aftrek van eventueel reeds gemaakte kosten of het is mogelijk dit tegoed in kan zetten voor een andere, soortgelijke, cursus, training, meditatie, yoga, begeleidings- of coaching traject. Behalve in die gevallen dat er sprake is van overmacht.

Voor yogalessen geldt een minimum aantal deelnemers van 4, voor specials zoals yoga nidra en cursussen een minimum van 6. Mocht een les/special/cursus geannuleerd worden dan word je daar tijdig van op de hoogte gesteld.