18 Nov - 24 Nov 2019   
Montag 18 November  
Montag 18 November
Keine Kurse
Dienstag 19 November  
Dienstag 19 November
Keine Kurse
Mittwoch 20 November
  18:30
Zachte Yin Yang Yoga
 Malika
 Beselarestraat 310, 8980 Beselare

Zeit   18:30 - 19:45
Lehrer   Malika
Ort   Beselarestraat 310, 8980 Beselare
Plätze   Dieser Kurs ist ausgebucht  (2 Auf Warteliste-2)
 
 


  20:15
Restorative Yoga
 Malika
 Beselarestraat 310, 8980 Beselare

Zeit   20:15 - 21:15
Lehrer   Malika
Ort   Beselarestraat 310, 8980 Beselare
Plätze   Noch 5 Plätze verfügbar
 
 


Mittwoch 20 November
18:30  
Zachte Yin Yang Yoga

Zeit   18:30 - 19:45
Lehrer Lehrer   Malika
Ort          Beselarestraat 310, 8980 Beselare
Plätze   Dieser Kurs ist ausgebucht  (2 Auf Warteliste-2)
 

20:15  
Restorative Yoga

Zeit   20:15 - 21:15
Lehrer Lehrer   Malika
Ort          Beselarestraat 310, 8980 Beselare
Plätze   Immer noch 5 verfügbar
 

Donnerstag 21 November
  18:30
Yin Yang Yoga
 Malika
 Beselarestraat 310, 8980 Beselare

Zeit   18:30 - 19:45
Lehrer   Malika
Ort   Beselarestraat 310, 8980 Beselare
Plätze   Dieser Kurs ist ausgebucht  (1 Auf Warteliste-2)
 
 


  20:15
Yin Yang Yoga
 Malika
 Beselarestraat 310, 8980 Beselare

Zeit   20:15 - 21:30
Lehrer   Malika
Ort   Beselarestraat 310, 8980 Beselare
Plätze   Noch 1 Plätze verfügbar
 
 


Donnerstag 21 November
18:30  
Yin Yang Yoga

Zeit   18:30 - 19:45
Lehrer Lehrer   Malika
Ort          Beselarestraat 310, 8980 Beselare
Plätze   Dieser Kurs ist ausgebucht  (1 Auf Warteliste-2)
 

20:15  
Yin Yang Yoga

Zeit   20:15 - 21:30
Lehrer Lehrer   Malika
Ort          Beselarestraat 310, 8980 Beselare
Plätze   Immer noch 1 verfügbar
 

Freitag 22 November  
Freitag 22 November
Keine Kurse
Samstag 23 November  
Samstag 23 November
Keine Kurse
Sonntag 24 November  
Sonntag 24 November
Keine Kurse
18 Nov - 24 Nov 2019   
18 Nov - 24 Nov 2019