18 Nov - 24 Nov 2019   
Monday 18 November  
Monday 18 November
No classes
Tuesday 19 November  
Tuesday 19 November
No classes
Wednesday 20 November
  18:30
Zachte Yin Yang Yoga
 Malika
 Beselarestraat 310, 8980 Beselare

Time   18:30 - 19:45
Teacher   Malika
Location   Beselarestraat 310, 8980 Beselare
 
 


  20:15
Restorative Yoga
 Malika
 Beselarestraat 310, 8980 Beselare

Time   20:15 - 21:15
Teacher   Malika
Location   Beselarestraat 310, 8980 Beselare
 
 


Wednesday 20 November
18:30  
Zachte Yin Yang Yoga

Time   18:30 - 19:45
Teacher Teacher   Malika
Location          Beselarestraat 310, 8980 Beselare
 

20:15  
Restorative Yoga

Time   20:15 - 21:15
Teacher Teacher   Malika
Location          Beselarestraat 310, 8980 Beselare
 

Thursday 21 November
  18:30
Yin Yang Yoga
 Malika
 Beselarestraat 310, 8980 Beselare

Time   18:30 - 19:45
Teacher   Malika
Location   Beselarestraat 310, 8980 Beselare
 
 


  20:15
Yin Yang Yoga
 Malika
 Beselarestraat 310, 8980 Beselare

Time   20:15 - 21:30
Teacher   Malika
Location   Beselarestraat 310, 8980 Beselare
 
 


Thursday 21 November
18:30  
Yin Yang Yoga

Time   18:30 - 19:45
Teacher Teacher   Malika
Location          Beselarestraat 310, 8980 Beselare
 

20:15  
Yin Yang Yoga

Time   20:15 - 21:30
Teacher Teacher   Malika
Location          Beselarestraat 310, 8980 Beselare
 

Friday 22 November  
Friday 22 November
No classes
Saturday 23 November  
Saturday 23 November
No classes
Sunday 24 November  
Sunday 24 November
No classes
18 Nov - 24 Nov 2019   
18 Nov - 24 Nov 2019