Algemene voorwaarden van YOGAREBEL

Sluiten
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Lidmaatschappen en, voorzover van toepassing, op de 10 rittenkaart, de 20 ritten kaart, de proeflessen kaart, de onbeperkt kaarten(abonnementen) de prive lessen alsmede op alle workshops. 1) Door deelname aan een yogales van Yoga Rebel, verklaart de Student zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.2) Yoga Rebel kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is altijd opvraagbaar. 3) Lidmaatschap, 10 lessenkaart, 20 lessenkaart, intro kaart en losse lessen. Studenten kunnen lessen volgen op basis van een Lidmaatschap, een 10 lessenkaart, een 20 lessenkaart of een eenmalige 3 proeflessenkaart. Ook zijn Losse Lessen beschikbaar. 3.1 Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Yoga Rebel het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de Student heeft ontvangen. 3.2Yoga Rebel geeft de volgende Lidmaatschappen en kaarten uit, ter keuze van de Student: 3.3 (a) LIDMAATSCHAP ONBEPERKT. Het Onbeperkt Lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal yoga lessen, gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. Betaling per bank of cash. Student kan het volledig verschuldigde bedrag in een keer betalen of, voor het jaarabonnement, in 12 termijnen. 3.3. (b) De looptijd van een Onbeperkt Lidmaatschap 3 maanden is minimaal drie (3) achtereenvolgende kalendermaanden. De looptijd van een Onbeperkt Lidmaatschap 12 maanden is minimaal twaalf (12) achtereenvolgende kalendermaanden.3.4 De ingangsdatum van een Lidmaatschap is vanaf het moment van afsluiten. 3.5 Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Yoga Rebel het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de Student heeft ontvangen. 3.6 De 3 proeflessen Kaart 3.6 (a)De 3proeflessen Kaart geeft recht op drie (3) yogalessen, en is éénmalig aan te schaffen door nieuwe studenten. Een nieuwe student mag maximaal 1 keer een 3proeflessenkaart aanschaffen. De 3proeflessen Kaart is 4 weken geldig vanaf de datum van aankoop. 3.7 a 10 RITTENKAART en 20 rittenkaart b Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 3 maanden gebruikt te worden. b-Deze kaart geeft recht op 20 lessen. De lessen dienen binnen 5 maanden gebruikt te worden. 3.7 LOSSE LES Dit is een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij Yoga Rebel, anders dan op basis van een Lidmaatschap. 3.8 PRIVE LES Een Prive les is een 1 op 1 les met een docent. 4. Betaling en Prijswijziging 4.1 Alle yoga lessen van Yoga Rebel moeten voorafgaand aan de te volgen van de yoga les betaald worden. Betaling kan worden gedaan via ideal,bankoverschrijving of contante betaling in de studio. 4.2 Yoga Rebel behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. De actuele geldende prijzen staan altijd op de Website. 4.3 Voorafgaand aan elke yoga les dient de Student zich te melden bij de receptie van Yoga Rebel. 5. Reserveren voor lessen 5.1 Voor de lessen bij Yoga Rebel kan vooraf een reservering worden gemaakt via de Website. De gereserveerde les kan tot 6 uur voor aanvang van de les kosteloos geannuleerd worden. Bij lidmaatschappen behoud YogaRebel zich het recht toe om voor een bepaalde tijd het recht op reserveren te ontzeggen. Bij een rittenkaart betekent dat als je niet komt en wel hebt gereserveerd de les afgeschreven wordt van je kaart als je niet tijdig annuleert.Voor het online reserveren van lessen gelden de volgende regels: Alle lessen kunnen tot 30 minuten voor aanvang online worden gereserveerd. Je kunt alleen online reserveren, dus niet telefonisch of bij de receptie.Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander. Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 6 uur voor aanvang van de les door in je account op “cancel” te klikken bij de betreffende les. 6. HUISREGELS : Alle Studenten dienen de huisregels van Yoga Rebel in acht te nemen. Kom fris naar de yoga les. Draag schone yoga kleding tijdens de yoga lessen, waarin je je makkelijk kunt bewegen. Wij adviseren niet later dan 2 uur voor de yoga les te eten en in ieder geval geen yoga op een volle maag te beoefenen. Geen schoenen dragen in de yoga studio.Yoga Rebel stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de yogales. De yogamat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de Student die daarvan gebruik heeft gemaakt. Om iedereen optimale (innerlijke) rust te gunnen, worden Studenten verzocht tijdens de yoga les niet te praten in de yoga studio en in de andere ruimten zachtjes te praten.
LESROOSTER : Het actuele geldende lesrooster staat op de Website. Yoga Rebel behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door vermelding op de Website en/of per e-mail. Yoga Rebel behoudt zich het recht voor om een geplande yogales te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde yoga docent te wijzigen, als gevolg van overmacht (waaronder ziekte van de docent). In dat geval vindt geen restitutie van Lidmaatschapsgeld plaats. Yoga Rebel is vrijwel altijd open, maar behoudt zich het recht om op (feest)dagen de deuren te sluiten. Vroegtijdige beëindiging Lidmaatschap in geval van ziekte 8.1 Bij langdurige ziekte of een blessure kan door de Student het Lidmaatschap vroegtijdig worden beëindigd. Een verzoek om vroegtijdige beëindiging moet schriftelijk worden ingediend bij Yoga Rebel en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Dit kan per email naar: sacha@yogarebel.nl 9. Aansprakelijkheid 9.1 Het volgen van yogalessen of Workshops en het achter laten van spullen in de kleedkamers, geschiedt op eigen risico van de Student. Yoga Rebel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga les(sen) of Workshops en het achter laten van spullen bij Yoga Rebel. 9.2 Yoga Rebel werkt alleen met gecertificeerde yogadocenten en zorgt altijd voor yoga lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yogales. Door deelname aan een yogales bij Yoga Rebel, aanvaardt de Student dit risico op een blessure. Yoga Rebel biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen: Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les of Workshop.Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op. Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar. Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn. Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit. 10. Persoonsgegevens 10.1 Yoga Rebel verzamelt persoonsgegevens van de Studenten voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie en informatie-doeleinden. Yoga Rebel gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neem daarbij het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.10.2Yoga Rebel gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens onder meer om de Studenten op de hoogte te brengen van activiteiten van Yoga Rebel en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. 11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 11.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 11.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Onbeperkt Lidmaatschap, een Intro Kaart, Een 10 Rittenkaart, een 20 rittenkaart dan wel het volgen van (privé) yoga les(sen)/ workshops of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Yoga Rebel zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Amsterdam. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

Yoga Rebel