Algemene voorwaarden van AnahataYoga

Sluiten
CRITICAL ALIGNMENT YOGA, MINDFUL YOGA, YIN YOGA EN HATHA YOGA

Inschrijving: Je kunt het hele jaar door instromen. Inschrijving is tot wederopzegging. Een proefles kost 5 euro of je kunt gebruik maken van onze kennismakingactie.

BETALING:

Voor het volgen van één les per week van 75 minuten betaal je €44,30 per maand via automatische incasso. (Deze prijs is gebaseerd op 40 lesweken per jaar, 10,5 maandtermijnen en een lesprijs van €11,60 voor 75 minuten).

Voor het volgen van één les per week van 60 minuten betaal je €38,90 per maand via automatische incasso. (Deze prijs is gebaseerd op 40 lesweken per jaar, 10,5 maandtermijnen en een lesprijs van €10,20 voor 60 minuten).

Volg je twee lessen in de week dan krijg je 40% korting op de 2e les en betaal je € 70,70 per maand. (80 lessen per jaar, prijs per les is €9,25 voor 75 minuten).

Stroom je midden in de maand in in een yogagroep, dan is je eerste betaling gebaseerd op het aantal lessen die je kunt volgen gedurende die eerste maand. De docent reserveert voor jou een vaste plek in de les. Dit kun je dus (voorlopig) nog niet zelf doen)

INHALEN - AFMELDEN VAN LESSEN EN GEMISTE LESSEN
Je hebt een vaste plek in een groep. Mocht je een keer verhinderd zijn of ga je op vakantie, dan kun je jezelf afmelden voor een les (tot twee uur van te voren) en deze gemiste les inhalen op een andere tijdstip (mits er plek is). Dit kan tot 2 maanden na je gemiste les. Dit kan je eenvoudig zelf via ons on-line reserveringssysteem Momoyoga of App boeken. Je vaste plaats blijft voor je gereserveerd staan gedurende de keren dat je er niet bent, daarom kan er bij afwezigheid/vakantie geen korting verleend worden. Mocht je langdurig ziek zijn of een blessure hebben (langer dan 4 weken) neem dan contact op met Marion, dan treffen we een regeling. Bij uitschrijving komen alle inhaallessen te vervallen.

VAKANTIESLUITING:
Gedurende de volgende weken is de studio gesloten en zijn er geen lessen:
herfstvakantie: één week; 19 t/m 25 okt 2020
Kerstvakantie: twee weken; 21 dec t/m 3 januari 2021
carnavalvakantie: één week; 15 t/m 21 feb 2021
2e Paasdag: 5 april 2021; volg je vaste les op deze dag, dan mag je deze les op een ander tijdstip inhalen
koningsdag: 27 april 2021; volg je vaste les op deze dag, dan mag je deze les op een ander tijdstip inhalen
Meivakantie: één week; 1 t/m 9 mei 2021
Hemelvaart donderdag en vrijdag: 13 en 14 mei 2021; volg je vaste les op deze dag, dan mag je deze les op een ander tijdstip inhalen
2e Pinksterdag: 24 mei 2021; volg je vaste les op deze dag, dan mag je deze les op een ander tijdstip inhalen
Zomervakantie: 19 juli t/m 3 september 2021; 7 weken, er is een zomerrooster met lessen waar je je apart voor kunt inschrijven.

VERVANGING/ANNULERING VAN DE LES DOOR DE VASTE DOCENT
De vaste docent van een groep kan vervangen worden door een andere docent i.v.m. trainingen en opleiding, reizen of ziekte. Bij hoge uitzondering kan het zijn dat een les vervalt. Dan kan de gemiste les worden ingehaald op een ander tijdstip. Dit laatste geldt voor maximaal 2 lessen per jaar. Gaat het om meer lessen, dan worden de niet gegeven lessen gerestitueerd.

KLACHTEN/ZWANGERSCHAP
Bij fysieke klachten is het belangrijk dat je de docent daarover informeert voorafgaand aan de les. Wanneer je zwanger bent, dit ook graag melden aan de docent.

OPZEGTERMIJN
Eén kalendermaand. Opzeggen graag per per email.

ANNULERINGSVOORWAARDEN PRIVÉLESSEN
Privélessen kunnen tot 24 uur voor de les kosteloos geannuleerd of gewijzigd worden. Daarna wordt de les volledig in rekening gebracht.

ANNULERINGSVOORWAARDEN WORKSHOPS/INTENSIVES/ZOMERYOGASTRIPPENKAARTEN BIJ ANAHATAYOGASTUDIO
tot 14 dagen voorafgaand aan de workshop/intensive/zomeryogaperiode: volledige restitutie van het workshopbedrag,
vanaf 14 tot 7 dagen voorafgaand aan de workshop/intensive/zomeryogaperiode: 50 % restitutie van het workshopbedrag
vanaf 7 dagen voorafgaand aan de workshop/intensive/zomeryogaperiode: geen restitutie van het workshopbedrag.

workshops en weekenden op andere locatie hebben mogelijk andere annuleringsvoorwaarden, bij boeking wordt je hiervan op de hoogte gebracht.

OVERIGE VOORWAARDEN
Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. De docenten zijn volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor mogelijke kwetsuren of materiële schade, die al dan niet direct of direct in verband staat of in verband kan worden gebracht met het deelnemen aan de lessen.