Algemene voorwaarden en aanmelden nieuwsbrief Anahatayogi

Algemene voorwaarden
Van: Anahatayogi bedoeld voor: alle klanten van Anahatayogi.
website: www.reikibeverwijk.nl
email: info@reikibeverwijk.nl
telefoon: 0628438702
kvk 70455791
btw-id NL001727611B92

1. Deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden hebben een versienummer 01.07 met de ingangsdatum 08-09-2021. Deze versie vervangt alle voorgaande versies. Anahatayogi behoud het recht deze versie te vervangen.

2. De afspraak
2.1 Het maken van de reikibehandelafspraak of inschrijving voor een yogales aan huis geschiedt via de contactgegevens van Anahatayogi. Hiermee gaat men akkoord met de algemene voorwaarden, van Anahatayogi te vinden onder het kopje kosten en contact op de website www.reikibeverwijk.nl.
2.2 Een reikibehandelafspraak of inschrijving voor een yogales aan huis gemaakt na 24 uur voor aanvang kan niet meer kosteloos worden geannuleerd.
2.3 inschrijving van een regulieren yogales vind plaats in momoyoga. Reeds bij inschrijven bij momoyoga gaat men akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Aansprakelijkheid
3.1 Men gaat ermee akkoord dat de reis van en naar de reikibehandeling zowel als de reikibehandeling als de eventuele nawerking van de reikibehandeling voor eigen risico zijn. Anahatayogi is niet aansprakelijk voor eventuele schade van huis en/of goederen. Anahatayogi is niet aansprakelijk voor eventueel lichamelijk, emotioneel, of mentaal letsel ten gevolge van de reikibehandeling.
Reiki heeft altijd effect. Wanneer de reikibehandeling niet volledig aan de verwachting voldoet kan Anahatayogi hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
3.2 Men gaat ermee akkoord dat de reis van en naar een yogales, zowel de yogales, als eventuele nawerkingen van de yogales voor eigen risico zijn.
3.3 Anahatayogi is niet aansprakelijk voor lichamelijk evenals emotioneels en mentaal letsel opgedaan voor, tijdens of na een yogales.

4. Annulering
4.1 Annulering van de reikibehandeling dient via de contactgegevens van Anahatayogi te geschieden. Annulering is kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de behandeling; Anahatayogi behoudt zich het recht voor alle kosten in rekening te brengen bij een latere annulering.
4.2 Annulering van deelname aan een yogales aan huis dient 24 uur van te voren te geschieden via de contact gegevens van Anahatayogi. Anahatayogi zal bij annulering na 24 uur voor aanvang van de les de volledige kosten voor de les in rekening brengen.
4.3 Annulering van een reguliere yogales is kosteloos tot 2 uur voor aanvang van de yogales. Anahatayogi zal bij annulering na 2 uur voor aanvang van de les de volledige kosten voor de les in rekening brengen.

5. Betaling
5.1 Het op de factuur vermelde bedrag dient uiterlijk 14 dagen na reikibehandeling of yogales aan huis te zijn bijgeschreven op de rekening van Anahatayogi (reikibeverwijk.nl)
5.2 Het op de factuur vermelde bedrag voor losse reguliere lessen of lessenkaart dienst 14 dagen factuur datum te zijn bij geschreven op de rekening van Anahatayogi

6. Restitutie van yogalessen
Na aankoop van een lessenkaart is restitutie niet meer mogelijk. Een lessenkaart is geldig tot de reeds bij aankoop vermelde verval datum. Eventuele overgebleven lessen kunnen niet meer worden gerestitueerd.

7. Gezondheid
Wanneer men onder behandeling is van een arts of wanneer men lijdt aan een psychische stoornis of wanneer hiervan in het verleden sprake is geweest, dient men voor aanvang van de yogales of reikibehandeling Anahatayogi hiervan op de hoogt te stellen.

8. Klachten
Klachten kunnen worden gezonden per email welke vermeld staat onder kosten en contact op de website van Anahatayogi: www.reikibeverwijk.nl De klacht zal met zorg door Anahatayogi (reikibeverwijk.nl) worden behandeld, en door gestuurd worden naar een onafhankelijke klachten consulent.

9. Aanmelding voor de nieuwsbrief van Anahatayogi geschiedt automatisch bij het accepteren van de algemene voorwaarden. Uitschrijven is des gewenst direct mogelijk per email welke vermeldt staat op www.reikibeverwijk.nl