Algemene voorwaarden van Annemarie Braun - Zorg voor Body & Mind

Sluiten
Algemene voorwaarden groepslessen:.
- Met het bestellen van yogales(sen), abonnement of strippenkaart in dit online-reserveringssyteem (Momo Yoga) gaat u een contract met ons aan voor de periode waarvoor u betaald.
- Tussentijdse beëindiging is bij een jaar- of halfjaarabonnement niet mogelijk en het abonnement is niet overdraagbaar.
- Tijdens het abonnement is het vanwege medische redenen (met een verklaring van een arts/fysiotherapeut) maximaal 1 maand mogelijk om het abonnement stop te zetten. Het abonnement moet echter wel 6 of 12 maanden betaald worden.
- Het lesgeld dient 12 maanden per jaar betaald te worden ook tijdens de feestdagen en vakantieperiodes, we zijn immers geopend tijdens deze periodes.
- Tijdens de schoolvakanties is er sprake van een aangepast vakantierooster.
- Tijdens afwezigheid van de docent zal een vervangende docent de lessen geven, mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn dan wordt u tijdig hiervan op de hoogte gesteld en houdt u deze les van ons tegoed.
- Wij behouden ons het recht voor lessen waar 4 uur van te voren minder dan 5 personen voor ingeschreven staan te annuleren. Wij informeren u tijdig. Deze les houdt u tegoed en kunt u op ander tijdstip volgen.
- De opzegtermijn voor alle abonnementen is 1 kalendermaand voor de datum van het verstrijken van de periode waarvoor het abonnement is afgesloten.
- Zonder opzegging voor het verstrijken van het abonnement wordt het abonnement stilzwijgend voor dezelfde periode verlengd.
- Voor mislukte incasso’s brengen wij € 1,00 per keer in rekening. Na 3 mislukte incasso pogingen volgt een boete van € 12,50.
- Lessen welke minstens 24 uur van te voren worden afgezegd kunnen gedurende het lidmaatschap ingehaald worden.
- Lessen welke niet 24 uur van te voren zijn afgezegd worden van het tegoed ingehouden.
- Met het inschrijven in ons online reserveringssyteem getuigt u in goede gezondheid te zijn. Indien u twijfelt raadpleeg eerst uw (huis)arts.
- Gemiste lessen die op tijd zijn afgezegd kunnen het gehele lidmaatschap worden ingehaald. Ze vervallen echter nadat het lidmaatschap is beëindigd.
- Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele blessures.
- Yoga Nidra lessen (1x per maand op woensdagavond) vallen buiten alle abonnementen en de 10x strippenkaart.
- Yoga Nidra lessen (60 min) voor leden € 10,00, voor niet leden € 12,00
- Er is een speciale Yoga Nidra 6x strippenkaart ad € 54,00. Deze is alleen voor leden aan te schaffen.

ER WORDEN GEEN UITZONDERINGEN GEMAAKT!!!!