Algemene voorwaarden van Antwerp Aerial

1. Eigen risico en aansprakelijkheid
- Het deelnemen aan de lessen aerial yoga gebeurt op eigen risico. Bij gezondheidsproblemen raadpleeg je best vooraf een huisarts of specialist.
- Antwerp Aerial aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
- Antwerp Aerial is niet aansprakelijk voor diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
- Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van de yogastudio, dienen te worden vergoed.

2. Betalingsvoorwaarden Antwerp Aerial
- Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen vindt er geen terugbetaling plaats van het lesgeld. De betaling is onomkeerbaar. Antwerp Aerial stort geen geld terug.
- De deelnemer kan een yogales annuleren tot 23u voor aanvang.
- Bij ziekte en bij zwangerschap kan in overleg met de studio de beurtenkaart voor bepaalde tijd worden opgeschort.

3.Vakantie en annulering lessen
- Sluiting van de studio wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail op de website, via social media en live in de studio.
- Wanneer er onverwachts een les vervalt wegens onvoorziene omstandigheden dan komt de beurt automatisch terug op je kaart.

4. Wijzigingen van het lesrooster en de prijzen
- Antwerp Aerial behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen.
- Antwerp Aerial kan de indeling van het lesrooster wijzigen.