11 - 17 oktober 2021
Denne uken
Mandag, 11 oktober
07:00
Mara
Online: Rise and shine Ashtanga (English)
time på nett
07:00
Mara
Studio: Rise and shine Ashtanga (English)
09:30
Tanja
Studio: Hatha yoga (1)
09:30
Tanja
Online: Hatha yoga (1)
time på nett
11:00
Tanja
Online: Yin yoga (1)
time på nett
11:00
Tanja
Studio: Yin yoga (1)
17:15
Monique
Online: Vinyasa yoga (English) (1-2)
time på nett
17:15
Monique
Studio: Vinyasa yoga (English) (1-2)
18:30
Tanja
Online: Hatha yoga (1-2)
time på nett
18:30
Tanja
Studio: Hatha yoga (1-2)
20:00
Tanja
Studio: Hatha yoga (1-2)
20:00
Tanja
Online: Hatha yoga (1-2)
time på nett
Tirsdag, 12 oktober
07:00
Desirée
Online: Rise and shine Ashtanga (English)
Kansellert
07:00
Desirée
Studio: Rise and shine Ashtanga (English)
Kansellert
19:00
Mara
Studio: Ashtanga yoga (English) (2)
19:00
Mara
Online: Ashtanga yoga (English) (2)
time på nett
20:30
Tanja
Studio: Hatha yoga (1-2)
20:30
Tanja
Online: Hatha yoga (1-2)
time på nett
Onsdag, 13 oktober
09:30
Monique
Online: Gentle flow yoga (English) (1-2)
time på nett
09:30
Monique
Studio: Gentle flow yoga (English) (1-2)
11:00
Bibi
Studio: Post natal yoga
11:00
Bibi
Online: Postnatal yoga
time på nett
17:00
Tanja
Studio: Hatha yoga (1-2)
17:00
Tanja
Online: Hatha yoga (1-2)
time på nett
18:30
Tanja
Online: Hatha yoga (English) (1-2)
time på nett
18:30
Tanja
Studio: Hatha yoga (English) (1-2)
19:45
Bibi
Studio: Pregnancy yoga
19:45
Bibi
Online: Pregnancy yoga
time på nett
Torsdag, 14 oktober
19:00
Mara
Online: Ashtanga yoga (English) (2)
time på nett
19:00
Mara
Studio: Ashtanga yoga (English) (2)
20:30
Judith
Online: Yin yoga (English) (1)
time på nett
20:30
Judith
Studio: Yin yoga (English) (1)
Fredag, 15 oktober
09:00
Tanja
Online: Vinyasa yoga (1-2)
time på nett
09:00
Tanja
Studio: Vinyasa yoga
10:30
Tanja
Studio: Hatha yoga
10:30
Tanja
Online: Hatha yoga (1-2)
time på nett
18:30
Tanja
Studio: Celebrate the Weekend vinyasa yoga (English)
18:30
Tanja
Online: Celebrate the Weekend Vinyasa yoga (English)
Lørdag, 16 oktober
09:30
Mara
Online: Ashtanga yoga (English) (2)
Kansellert
09:30
Mara
Studio: Ashtanga yoga (English) (2)
Kansellert
11:00
Stephanie
Online: Vinyasa yoga
Kansellert
11:00
Stephanie
Studio: Vinyasa yoga
Kansellert
Søndag, 17 oktober
10:00
Stephanie
Studio: Sunday Vibes vinyasa yoga (English)
10:00
Stephanie
Online: Sunday Vibes vinyasa yoga (English)
time på nett
11:15
Stephanie
Studio: Yin yoga (English)
11:15
Stephanie
Online: Yin yoga (English)
time på nett
11 - 17 oktober 2021
Denne uken