Algemene voorwaarden van Back in Balans

Algemene Voorwaarden Back in Balans

Studio groepslessen en BiB Online Mini-Portaal

Tarieven
Check voor up-to-date tarieven de website
https://www.backinbalans.nl/tarieven/

Aanmelden
» Na aanmelding gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van Back in Balans (hierna afgekort als BiB). Na ontvangst van de bevestigingsmail is de inschrijving definitief en kan de deelnemer een kaart of lidmaatschap aanschaffen. Na aanschaffing is de deelnemer het lesgeld voor de betreffende periode schuldig. De deelnemer is na aanmelding op de hoogte van het privacybeleid van BiB volgens de AVG, te vinden op de website van BiB.


Betalingsvoorwaarden lidmaatschap
» Na aanmelding/ aankoop kaart, ontvangt de deelnemer een betalingsmail en dient het lesgeld te worden overgemaakt vóór aanvang van de eerstvolgende les.
» Er wordt betaald per lesperiode voor de overeengekomen lestijd.
» Een lesperiode duurt tussen de 12-15 weken. Dit wordt van te voren aangegeven.
» Bij instromen van een nieuwe deelnemer in een lopende periode, worden de resterende lesweken binnen de periode in rekening gebracht.
» Bij het starten van een nieuwe les, in een lopende periode, worden de resterende lesweken binnen de periode in rekening gebracht.
» Lessen kunnen niet meegenomen worden naar de nieuwe periode.
» De kaart kan niet worden stopgezet voor ziekte of vakantie.
» Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats wanneer de deelnemer de lessen niet meer kan volgen om wat voor reden dan ook. Indien mogelijk kan de les naar een andere lesdag binnen de periode worden omgezet, maar dit is niet altijd mogelijk.
» Lesgeld kan niet omgezet worden in andere diensten van BiB.
» De periodekaart is persoonsgebonden.

Verlenging/ opzegging
» 3 weken voor het eindigen van de lesperiode heeft de deelnemer de mogelijkheid de lesplek op te zeggen. 4 weken van te voren ontvangt de deelnemer hiervoor een herinneringsmail. Indien er niet wordt opgezegd, wordt de lesplek verlengd en is de deelnemer het lestarief verschuldigd.
» De deelnemer gaat opnieuw akkoord met de algemene voorwaarden van BiB en is deze het lesgeld verschuldigd voor de nieuwe periode.
» Het lesgeld voor de nieuwe periode dient voldaan te zijn voor de eerste les van de nieuwe periode.

Losse les
Er kan een losse les geboekt worden als proefles. Na betaling, en het volgen van deze proefles, zijn er geen verdere verplichtingen voor de deelnemer. Deze gaan pas in als er een lidmaatschap wordt aangegaan bij BiB.

Lockdown
» In geval van een lockdown wordt de studio groepslessenkaart omgezet naar een Online Zoomkaart. Er komt een aangepast zoomlesrooster. BiB zal er alles aan doen, om tijdens een lockdown-situatie, iedereen zoveel mogelijk te voorzien van een mogelijkheid om de lessen online te kunnen volgen. Er kan geen restitutie van lesgeld plaats vinden.

Afmelden & boeken les en recht op inhalen
» In verband met de kwaliteit die BiB wil leveren, wordt er lesgegeven in vaste kleinschalige groepen. Het inhalen in een andere les is een service die BiB graag biedt. In verband met de kleine groepen kan er echter geen aanspraak gemaakt worden op het inhalen in andere lessen als er geen plek is.
» Na aanmelding ontvangt de nieuwe deelnemer een link naar het boekingssysteem van BiB en zijn persoonlijke profiel. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn profiel. De deelnemer kan op zijn profiel gegevens wijzigen (naam/email/telefoonnummer). Is de deelnemer al lid, dan blijft het huidige profiel in gebruik.
» De deelnemer is verantwoordelijk voor het afmelden van zijn les wanneer deze niet gevolgd kan worden. Indien de les niet wordt afgemeld, wordt deze les als gevolgd beschouwd.
» Het afmelden kan voor dag- en avondlessen, tot 4 uur voor aanvang van de les met behoud van strip. Voor de ochtendlessen geldt dat er tot 20:00 uur de avond voor de ochtendles, geannuleerd kan worden met behoud van strip.
De geannuleerde les komt als een lestegoed op de rittenkaart te staan en mag, indien er plek is, in een andere les worden ingehaald. Dit mag in dezelfde week als de les gemist wordt, maar ook vooraf of achteraf. Zolang het maar binnen de huidige betaalperiode gebeurt.
» BiB gaat ervan uit dat iedereen de intentie heeft om zich op tijd af te melden en op deze manier zijn medesporters de gelegenheid geeft om in te halen. (Ook als men zelf niet de behoefte heeft om in te halen).
» Wanneer er, door onvoorziene omstandigheden, een les uitvalt kan er een online les gevolgd worden. In de regel probeert BiB altijd een vervanging te vinden. Lukt dit niet dan wordt de strip op de kaart geplust en mag er op een ander moment worden ingehaald. Daarnaast is er de mogelijkheid een online les te volgen.


BiB Online Mini-portaal
De studio-leden hebben onbeperkt toegang tot het Online Mini-portaal. Wanneer er een les niet ingehaald kan worden is er altijd nog de mogelijkheid om een online les te volgen.
» De online groepslessen mogen in huiselijke zetting samen met huisgenoten gedaan worden.
» De online link en wachtwoord mogen niet doorgespeeld worden naar derden die hiervoor niet hebben betaald.
» BiB gaan ervan uit dat er met respect wordt omgegaan met de online content en dat dit niet wordt gebruikt voor andere doeleinden anders dan in de huiselijke kring.
» Als BiB het vermoeden heeft dat de link doorverkocht wordt of met andere wordt gedeeld, heeft BiB het recht dit na te trekken en het lidmaatschap te beëindigen zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld.

Workshops
» Workshops gaan door bij voldoende aanmeldingen.
» BiB geeft 50% restitutie bij afmelding tot 2 wkn van te voren, daarna vindt er geen restitutie meer plaats. De plek kan wel overgedragen worden aan een ander in overleg met BiB. De strip kan niet gebruikt worden voor andere diensten van BiB.
» Na aanmelding ontvangt de deelnemer een bevestigingsmail zoddra zeker is dat de WS door kan gaan. Dit is tevens het moment om de WS te betalen. Na betaling is men zeker van een plek. De betaling dient 7 dgn voor aanvang voldaan te zijn.

Aansprakelijkheid
» BiB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel of diefstal van meegebrachte waarden. Dit geldt tijdens alle diensten van BiB.

Beroepsverenigingen
» CAT - Collectief Alternatieve Therapeuten
BiB voldoet aan de eisen die CAT stelt aan de eisen en werkwijze van alternatieve therapeuten. Op dit moment worden de massages van BiB nog niet vergoed. Bekijk voor meer informatie: https://www.gatgeschillen.nl/beroepscode/

» Wkkgz-geschillencommissie
BiB is geregistreerd CAT-therapeut en valt onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.

» Klachtenregeling
Mocht je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebben over de door mij geboden dienstverlening, maak dit dan zo snel mogelijk bespreekbaar. Je kunt je klacht zowel rechtstreeks met mij bespreken als ook direct neerleggen bij een klachtenfunctionaris van het GAT.

Voor meer informatie over de klachtenregeling en het stappenplan van de klachtenprocedure zie de website: https://www.gatgeschillen.nl/