ALGEMENE VOORWAARDEN Balanced Body

HUISREGELS

* De lessen starten stipt, dus wees op tijd. We sluiten de deur tijdens de les.
* Schoenen en jassen laat je buiten aan de kapstok achter. Persoonlijke spullen neem je mee binnen en berg je op in de kast bij de muziekinstallatie.
* Draag comfortabele/sportieve kledij waarin je gemakkelijk kan bewegen.
* Het geluid en de trilfunctie van je telefoon schakel je volledig uit.
* Breng een flesje water mee voor na de les. Hydrateren na de les is nodig om alle losgekomen afvalstoffen af te voeren.
* Een yogamatje breng je van thuis mee. Pilatesringen, yogablokken, -bolsters en therabanden ... liggen gratis ter beschikking in de zaal.
* Respecteer steeds je eigen grenzen en luister naar je lichaam.
* Door in te schrijven voor onze lessen, verklaar je je akkoord met onze 'Algemene Voorwaarden'.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Aankopen & in/uitschrijven van een les

* Aankoop van beurtenkaarten, inschrijven en annuleren van groepslessen gebeurt via het online platform www.momoyoga.nl/balanced-body. Je kan de app Momoyoga ook downloaden op je telefoon.
* Bekijk eerst de beschikbaarheid van de les naar keuze voor de komende weken. Na het online aankopen van je beurtenkaart, kan je een les naar keuze reserveren.
* Steeds op voorhand inschrijven is noodzakelijk! Dit kan tot één uur voor aanvang van de les. Je kan ook inschrijven op een wachtlijst indien de les volzet is.
* Uitschrijven kan tot ten laatste 12 uur voor aanvang van de les. Zo kunnen wij de plaats opnieuw openstellen voor een andere deelnemer. Respecteer je deze termijn niet dan wordt je beurt in rekening gebracht.
* Inschrijven kan zolang je aangekochte beurtenkaart geldig is.

Geldigheidstermijnen

* Een overzicht van de geldigheidstermijn van een beurtenkaart staat vermeld onder de tarieven.
* Bij langdurige ziekte kan eventueel in overleg met het secretariaat de geldigheidstermijn van de beurtenkaart worden verlengd mits voorlegging van een doktersattest.
* De geldigheidstermijn van de beurtenkaart wordt verlengd bij ziekte van de docent én bij sluiting van Balanced Body tijdens de zomervakantie. Bij wijzigingen aan het lesrooster (incl. annuleren van les omwille van onvoldoende deelnemers), sluiting tijdens kleine schoolvakanties én sluiting op nationale feestdagen wordt de geldigheidstermijn van de beurtenkaart NIET verlengd.

Annulatie

* Een beurtenkaart / losse les / proefles is steeds persoonsgebonden en NIET inwisselbaar voor geld. Ben je nog niet zeker of onze lessen iets voor jou zijn, dan raden we je aan om eerst met een (aantal) losse beurt(en) te komen proberen. Zo koop je niet onnodig een 10 of 20 beurtenkaart aan.

Openingstijden en uurrooster

* Op nationale feestdagen, tijdens kleine schoolvakanties én zes weken tijdens de zomervakantie organiseert Balanced Body geen wekelijkse lessen.
* In de zomermaanden (juni - juli - augustus) werken wij met een beperkter lesrooster. Deze lessen zullen bij mooi weer steeds in openlucht plaatsvinden.
* Balanced Body heeft het recht om wijzigingen in het uurrooster door te voeren. Dit wordt tijdig gecommuniceerd.
* Balanced Body heeft het recht om lessen te annuleren bij minder dan 6 deelnemers. De ingeschreven personen worden hierover geïnformeerd.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

* Het volgen van lessen, workshops en alle andere activiteiten bij Balanced Body is steeds en geheel voor eigen risico van de deelnemer.
* Raadpleeg steeds je arts bij twijfel i.v.m. een blessure, zwangerschap … voordat je de lessen aanvat.
* Volg de instructies van je docent nauwgezet, dit is in het belang van zowel de docent als jezelf.
* Balanced Body is nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de deelnemer.
* Daarnaast kan Balanced Body jou voor de aangerichte schade of vernielingen aansprakelijk stellen.
* Het is zinvol om na te gaan of je verzekerd bent voor de risico's verbonden aan sportbeoefening. Als dit niet het geval is, dient je hiervoor alsnog te zorgen.