Algemene voorwaarden van Balanced and Forth

Algemene Voorwaarden Balanced and Forth.

Datum laatste aanpassing: 07 oktober 2020.

Volg je yogalessen bij Balanced and Forth dan ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden:

De cursist neemt deel aan de yogales vanaf de afgesproken aanvangsdatum voor de duur van de strippenkaart. Wanneer de cursist zich eerst aanmeldt voor een proefles dan dient de betaling van €7.50 eerst te worden voldaan.

Eigen risico en aansprakelijkheid;

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de cursist. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de cursist geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

BalancedandForth en hun docenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht wordt met deelname aan de lessen. Of opgelopen letsel van de cursist door derden.

Luz Dary Schilt en Balanced and Forth kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan eigendommen op de les locaties. De eigenaar van de accommodatie, noch de docente stelt zich aansprakelijk voor diefstal of verlies van kostbare eigendommen.

Luz Dary Schilt en Balanced and Forth behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

Lidmaatschap;

De cursist koopt een strippenkaart waarmee hij/zij kan deelnemen aan de lessen via www.momoyoga.nl/balanced. Daarvoor ontvangt de cursist een account en inlogcode. De strippenkaart wordt afgesloten voor 10 lessen welke opgenomen dienen te worden in de daarop volgende 4 maanden.

Een strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. De cursist is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in de bijwoning van de lessen.

Gemiste lessen kunnen worden ingehaald binnen de duur van de strippenkaart. Daarna komen de lessen te vervallen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inhalen van de lessen, binnen de aangegeven 4 maanden.

Het is in geen enkel geval mogelijk gemiste lessen in te halen op een andere strippenkaart. Er vindt om geen enkele reden restitutie van lesgeld plaats voor lessen die niet zijn bijgewoond.

Afmelden lessen;

Indien de cursist verhinderd is, uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les, kan hij/zij via de Momoyoga app of account de les annuleren. Mits er op tijd is geannuleerd, wordt de les weer bijgeschreven op de strippenkaart. Bij een te late afmelding wordt de les afgeschreven van de strippenkaart.

Bij annulering binnen 4 dagen voor aanvang van individuele (privé) lessen, workshops en/of trainingen, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang vindt geen restitutie plaats.

Yoga op Therapie basis;

Voor yoga op therapie basis geldt: annulering van een les dient minimaal 48 uur van tevoren te geschieden.
Annuleringen binnen die 48 uur zullen volledig in rekening worden gebracht. en zal er geen restitutie plaats vinden.

Betaling en opzegging;

Een strippenkaart wordt aangeschaft via de tool momoyoga en direct via Ideal afgerekend. Deelname aan lessen is alleen mogelijk met een geldige strippenkaart. Wanneer de strippenkaart verlopen is, ontvangt de cursist automatisch een link om een nieuwe strippenkaart aan te schaffen.

Opzeggen van deelname aan de lessen kan schriftelijk of mondeling in de les op het einde van elke strippenkaart. Bij voorkeur 2 weken voor het einde van de strippenkaart.

Opzegging en direct stoppen met deelname aan de lessen, eerder dan het einde van de strippenkaart, volgt er geen restitutie van het lesgeld. Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.

Wanneer een cursist tijdelijk langer afwezig is in verband met stage in het buitenland, langdurige ziekte ed, dan kan er uiteraard in overleg tot een aangepaste regeling overeen gekomen worden.

Feestdagen, vakantie en annulering lessen;

Op Nationale feestdagen is Balanced and Forth gesloten. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden via de website en e-mail. Yoga lessen die komen te vervallen op de feestdagen worden niet meegerekend in de duur van de strippenkaart.

De vakantie weken worden tijdig gecommuniceerd via de website en e-mail. Wanneer een les onverwacht komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte docent) zal de einddatum van de strippenkaart worden verlengd.

Ziekte of blessures;

Elke cursist is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Bij eventuele tijdelijke blessures of ziekte dient de cursist contact op te nemen met Luz Dary Schilt van Balanced and Forth. Indien de cursist niet kan deelnemen aan de lessen dan zijn de eerste 2 weken voor eigen risico.

Is de cursist daarna nog niet in staat om de les te volgen dan wordt de strippenkaart, in overleg, stil gelegd. Dit kan niet met terugwerkende kracht. De vaste plek in de les wordt nog 1 kalendermaand onbetaald gereserveerd voor de cursist. Na deze stopmaand gaat het strippenkaart automatisch altijd weer lopen tenzij de cursist officieel zijn strippenkaart opzegt.

Blijf niet rondlopen met een klacht maar raadpleeg je huisarts!

De docente kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de les.

De docente kan, op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de toegang tot de les of workshop weigeren. Dit kan zijn doordat de docente onvoldoende informatie heeft over bepaalde aandoeningen, het verstorend kan werken op de les of bij deelname de veiligheid in het geding is.

Neem je medicatie en merk je vermindering van de klachten: stop of bouw niet af op eigen houtje. Overleg het met je arts.

Zwangerschap;

Eventuele zwangerschap dient meteen gemeld te worden bij de docent. Hierdoor kan de docent de les voor u aanpassen. Mocht zich tijdens de les een beperking aandienen, ga hier dan met respect voor het eigen lichaam mee om: voer de oefening minder intensief uit of sla hem over en overleg met je docent!

Ben je bezig met zwanger worden of ben je al in de eerste weken van je zwangerschap en wil je het nog even stil houden: Geef het dan toch door aan je docente. Sommige oefeningen kunnen in de eerste 12 weken van de zwangerschap beter vermeden worden. Dit wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld.

Deelname aan zwangerschapsyoga mag na je 14de week van je zwangerschap.

Wijziging lesrooster en/of prijzen;

Balanced and Forth behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de website en email.

Balanced and Forth behoudt zich het recht voor om aanpassingen en veranderingen te doen in het lesrooster, betreffende inhoud, tijden en locatie. Alle cursisten worden per e-mail op de hoogte houden van alle voor de cursist belangrijke zaken om te weten. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste e-mail adres en telefoonnummer.

Sociaal;

Aangeraden word om tien minuten voor de les aanwezig te zijn. Te laat komen kan storend zijn voor de medecursisten. Persoonlijke uitingen van cursisten worden vertrouwelijk behandeld, zowel door de docente als de medecursisten. Graag telefoon niet in de geluids- of trilstand laten staan: zet hem op stil of beter nog, helemaal uit.

Foto’s;

Foto’s die tijdens de lessen, workshops, yogaretreats of trainingsdagen worden gemaakt, kunnen worden geplaatst op de website van BalancedandForth en diverse Social media kanalen tenzij u heeft aangegeven dat u dit niet wilt.

Onvoorziene omstandigheden;

Balanced and Forth is een eenmanszaak. In geval van plotseling overlijden van de eigenaar worden alle activiteiten per direct stil gelegd. De lesgelden van overige lessen kunnen dan niet verhaald worden op de nabestaanden of de eigenaar van het pand.

Wijzigingen;

Balanced and Forth behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website en e-mail van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.Balanced and Forth

industriestraat 30

2624 BB Delft

KvK: 66726239