Algemene voorwaarden van Lekker in je lijf Yoga

Algemene voorwaarden van Lekker in je lijf yoga.

1. Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
1.2. Lekker in je lijf yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht wordt met deelname aan de lessen.

2. Lidmaatschap
2.1 De deelnemer koopt een abonnement, strippenkaart of losse les waarmee hij/zij kan deelnemen aan de lessen.
2.2 De strippenkaart is 1 jaar geldig.
2.3 De strippenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.4 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in de bijwoning van de lessen. Er vindt om geen enkele reden restitutie van lesgeld plaats voor lessen die niet zijn bijgewoond.
2.5 Gemiste lessen kunnen ingehaald worden binnen 1 maand voor of na de gemiste les.
2.6 Wanneer de deelnemer niet of minder dan twee uur voor de aanvang van de les afmeldt wordt deze les van de kaart gehaald.
2.7 De vaste plek van de deelnemer wordt vergeven wanneer hij/zij drie keer achter elkaar niet afmeld voor de les.

3. Betaling
3.1 De betaling van de strippenkaart of losse les dient vooraf aan de les te worden voldaan, contant of via internetbankieren. Neem via 06-15409440 contact op voor een betaalverzoek. Abonnementen worden per machtiging afgeschreven.

4. Vakantie en annulering lessen.
4.1 Uitval van lessen vanwege feestdagen of vakantie worden tijdig gecommuniceerd via de website en e-mail.
4.2 De geplande vakantieweken van Lekker in je lijf yoga worden niet afgehouden van de geldigheid van de strippenkaart.
4.3 Wanneer een les onverwacht komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte docent) wordt de deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
4.4 vakantie is berekend met het uurtarief per les bij een abonnement.

5. Ziekte, blessures of zwangerschap
5.1 Bij eventuele tijdelijke blessures of ziekte dient de deelnemer contact op te nemen met Lekker in je lijf yoga. Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan de lessen dan is dit voor eigen risico.
5.2 Eventuele zwangerschap dient meteen gemeld te worden bij de docent. In de eerste drie maanden wordt het beoefenen van yoga afgeraden. Indien de deelnemer dit wel wenst te doen is dit geheel voor eigen risico.

6. Wijzigingen, lesrooster, prijzen
6.1 Lekker in je lijf yoga behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. Evt. aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de website.
6.2 Lekker in je lijf yoga behoudt zich het recht voor om aanpassingen en veranderingen te doen in het lesrooster, betreffende inhoud, tijden en locatie.