Algemene voorwaarden Beyond Ballet

Algemene voorwaarden Beyond Ballet:


1. Inschrijving:

1.1 Inschrijving gaat altijd via Momoyoga.
1.2 Je inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar naar iemand anders.
1.3 Na inschrijving verplicht je je tot betaling van het verschuldigde lesgeld.
1.4 Er zijn geen kosten verbonden aan de inschrijving.

2. Betaling:

2.1 Bij het kiezen voor een doorlopend jaarabonnement wordt het lesgeld door middel van automatische incasso maandelijks afgeschreven via Mollie Payments. Na 11 maanden kunt u het abonnement met 1 kalendermaand opzegtermijn opzeggen voor het nieuwe jaar van 12 maanden ingaat. Je bent zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van uw abonnement via de mail.
2.2 Bij het kiezen voor een flexibel abonnement wordt het lesgeld door middel van automatische incasso maandelijks afgeschreven via Mollie Payments, voor de start van de nieuwe maand ontvangt u een email ter bevestiging. Opzeggen is mogelijk met 1 kalendermaand opzegtermijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van uw abonnement via de mail.
2.3 Losse lessen, tryout deals of workshops kunnen via Ideal, PayPal of Bankoverschrijving betaald worden.
2.4 Alle prijzen zijn inclusief 9% BTW
2.5 Afwezigheid van een lid tijdens de lessen ontheft een lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld bedrag en schept voor een lid niet het recht op enige vermindering van het lesgeld.
2.6 Beyond Ballet verleent onder geen enkele voorwaarde restitutie over afgesloten abonnementen. Indien er niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan schakelt Beyond Ballet een incassobureau in. Alle bijkomende kosten zijn voor het lid.
2.7 Kan er door externe omstandigheden zoals bv. Een lockdown geen les verzorgd worden in de studio, dan wordt er online les aangeboden als compensatie.
2.8 Beyond Ballet behoudt zich het recht voor de hoogte van het lesgeld per jaar te indexeren.3. Lessen:

3.1 Er dient door ieder lid per les aangemeld worden via de online agenda van Beyond Ballet via de Momoyoga app.
3.2 Als een les vol geboekt is word je op de wachtlijst gezet tot er weer een plekje vrij komt.
3.3 Annuleren van de les kun je vrijblijvend doen tot 12 uur voor aanvang van de les. Een niet-geannuleerde les kan niet worden ingehaald of terugbetaald.
3.4 Bij een minimum van 3 aanmeldingen gaat de les door.
3.5 Indien de docent verhinderd of afwezig is word je hier vroegtijdig van op de hoogte gesteld, en zal er vervanging worden geregeld of zal de les op een ander moment worden ingehaald.
3.6 Wanneer je om een medische reden niet meer kunt deelnemen aan de lessen dien je dit per mail door te geven, dit geldt ook voor een zwangerschap of een bijzondere blessure. Je abonnement wordt dan tijdelijk gepauzeerd tot je weer veilig kunt deelnemen aan de lessen. Meld dit altijd door middel van een email.
3.7 Er worden geen lessen aangeboden tijdens landelijke feestdagen. Daarnaast behoudt Beyond Ballet het recht om door het jaar heen 8 weken vakantie in te plannen. De vakantieperiode wordt altijd vroeg van tevoren gecommuniceerd, of er worden alternatieve lessen aangeboden in een verkleind lesrooster.

4. Aansprakelijkheid:

4.1 Beyond Ballet stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of andere ongelukken op materieel gebied die ontstaan tijdens de lessen gegeven door Beyond Ballet. U wordt geadviseerd geen kostbare spullen, zoals sieraden en geld, mee te nemen of in de kleedruimte te laten liggen.

4.2 Beyond Ballet stelt zich niet aansprakelijk voor enig letsel door krachten van buitenaf. Tijdens onze lessen zorgen wij voor een veilige en professionele omgeving met een lichamelijk veilige opbouw van de lessen.

5. Privacy wet:

5.1 Uw persoonsgegevens zoals naam, achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, adres en woonplaats worden voor interne doeleinden gebruikt.
Met het geven van deze informatie gaat u akkoord met het feit dat Beyond Ballet je persoonlijke informatie gebruikt bij het creëren van een persoonsgebonden account, les gerelateerde nieuwsbrieven/ e-mails stuurt, en bij onverhoopte afwezigheid contact op kan nemen. Beyond ballet verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Beyond Ballet bewaard deze persoonlijke informatie zolang u een account heeft.
Bij uitschrijving wordt al uw persoonlijke data per direct verwijderd.


Beyond Ballet

o.l.v. Odile Wyers
Klokgebouw 212
5617 AC, Eindhoven
06-38164714
odile@beyondstudios.nl