Algemene voorwaarden van Yoga Boerderij Bullens

Algemene voorwaarden Yoga Boerderij Bullens

Locatie en tijdens de les:
•De Yoga ruimte is 10 minuten voor aanvang van de les geopend.
•Gelieve min. 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn zodat de les op tijd kan starten.
•Gelieve stilte en rust in de ontvangstruimte en in de Yoga ruimte.
•Eten is niet toegestaan in de Yoga ruimte.
•Drank in de Yoga ruimten mag uitsluitend mits in goed afgesloten bidon of flesje.
•Mobiele telefoons dienen tijdens de yoga les uit of op vliegtuigmodus te staan.
•Yoga ruimten mogen niet worden betreden met schoenen. Schoenen, jassen en tassen blijven buiten de Yoga ruimte.
•Kostbare spullen mogen mee de Yoga ruimten in.
•Matten, bolsters, dekentjes zijn aanwezig.

Extra regels voor deelname Hot Yoga, i.v.m. hygiëne:
Lessen gaan door bij min. 6 aanmeldingen per les.
•Verplicht gebruik van een dekkend badlaken of yogadoek over de yogamat.
•Verplicht gebruik kleine handdoek voor over het meditatie kussen.
•Mat en/of handdoeken vergeten? Dan zijn deze, tegen betaling, te huur.
•Voor de Hot Yoga lessen hanteren wij dezelfde tarieven.

Leskaarten

Studenten kunnen lessen volgen door aanschaf van een lessenreeks. Ook zijn losse lessen te koop.
Een lessenreekskaart geeft recht op een wekelijkse les gedurende een bepaalde periode. Een gemiste les kan niet worden ingehaald. Hiervoor ontvang je een online les. In de lessenreeks kan een vakantie of feestdag vallen. Deze tellen uiteraard niet mee voor de reeks. In de maanden juni, juli en augustus zijn alleen losse kaarten te koop.

Er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats als niet alle lessen zijn gevolgd gedurende de geldigheidsduur van de kaarten.
Kaarten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Vakantie en feestdagen

Op feestdagen is Yogaboerderij Bullens gesloten.
In 2022 is Yogaboerderij Bullens i.v.m. vakantie gesloten op:

20 dec t/m 7 jan 2022
28 febr t/m 4 maart 2022
27 apr t/m 10 mei 2022
25 jul t/m 22 aug 2022
24 okt t/m 31okt 2022
27 dec t/m 8 jan 2023

Op feestdagen en in de vakanties gaan de lessen niet door.
In de zomermaanden juli-aug is er een aangepast rooster. Bij mooi weer zijn de lessen zoveel mogelijk buiten. Een les gaat door bij minimaal 6deelnemers.
Een les kan geannuleerd worden bij ziekte van de docent of andere gegronde omstandigheden.

Als een les niet doorgaat en dit is van te voren bekent, dan is dit altijd te lezen in het lesrooster.

Eigen risico en aansprakelijkheid.
•Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de student.
•Yogaboerderij Bullens is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.
•Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent.
•Yogaboerderij Bullens behoudt zich het recht cursisten te weigeren indien zij hiervoor een gegronde reden kent.
•Deelname aan één van de lessen betekent akkoord met de algemene voorwaarden.

Betaling en prijswijziging
Betaling van een leskaart kan via IDEAL (online via website en momoyoga). Betaling geschiedt voor aanvang van de eerste les. Losse lessen kunnen zowel online als contant in de yogastudio betaald worden.
Yogaboerderij Bullens behoudt zich het recht om de prijzen van de lessen, specials, workshops te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd op de website en/of email.

Les reserveren
Als er een leskaart is aangeschaft kan de deelnemer zelf de lessen inplannen en reserveren. Boek alle lessen van jouw lessenreeks direct en zorgvuldig in.

Extra Corona Maatregelen

MAATREGELEN
* blijf thuis als je klachten als neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en koorst hebt. Ook bij milde klachten blijf je thuis.
* Blijf ook thuis als iemand in je huishouden deze klachten heeft.
* Blijf thuis als iemand uit je huishouden of iemand waarmee je in aanraking bent geweest positief getest is op COVID-19. Tot 7 dagen na het laatste contact.
* Schud geen handen, groet elkaar met Namasté.
* Geef elkaar overal in de studio de ruimte, zorg dat je 1,5 mtr afstand bewaart.
* In de yogazaal liggen de matjes klaar als markering waar je mag plaats nemen. Neem je eigen mat (als je geen eigen mat hebt, een groot badlaken) en bedek hiermee de studiomat. Loop niet onnodig in de ruimte rond. Neem snel plaats op de mat.
* Neem naast een yogamat ook zoveel mogelijk je eigen props mee. Wil je toch een prop van de studio gebruiken, bedek dan de prop met een schone handdoek. Dekentjes worden momenteel niet verstrekt.
* We schenken voorlopig geen water of thee, breng eventueel je eigen waterfles mee.
* was thuis je handen en desinfecteer bij binnenkomst je handen
* trek thuis al je yogakleding aan, zodat je alleen je jas en schoenen hoeft uit te trekken.
* Kijk bij binnenkomst even of er ruimte genoeg is in de garderobe, wacht anders even buiten.
* Boek al je lessen online in.
* we geven momenteel helaas geen adjustments en fysieke aanrakingen.
* nies en hoest in de binnenkant van je elleboog.
* ga thuis naar het toilet
* kom op tijd maar niet te vroeg. De studio is 10 min voor de les geopend. Verlaat de studio na de les zo snel mogelijk.
* Deelnemen aan de les is op eigen risico.
* Neem je niet deel aan een les omdat je ziek bent of klachten hebt, of omdat je liever niet komt, heb je geen recht op restitutie op het lesgeld. Ter compensatie ontvang je een online les.
* valt er een les uit door Coronamaatregelen of doordat de docent geen les Kan/mag geven ivm Corona dan heb je geen restitutie op lesgeld. Ter compensatie ontvang je een online les.
Deze maatregelen zijn om de veiligheid van iedereen zoveel mogelijk te waarborgen. Wij rekenen op je begrip en medewerking.

Aanschaf van een leskaart of losse les betekent akkoord met de algemene voorwaarden.