Algemene voorwaarden van Change in Motion Yoga

Lessenkaarten, abonnementen en losse lessen

Change in Motion Yoga rekent geen inschrijfkosten.
Betaling van de lessen kan per 10-lessenkaart, abonnement of per losse les: Online via momo yoga of via overboeking middels IDeal.
Een lesjaar is ingedeeld in periodes die meestal van schoolvakantie tot schoolvakantie lopen. De tarieven zijn gebaseerd op een vooraf aantal overeengekomen lesweken. Tijdens de zomervakantie zijn we 4 weken gesloten, in het voorjaar en de herfst zijn we 1 week gesloten en in de kerstvakantie is de yogaschool 2 weken gesloten. Deze weken vallen buiten de berekende lessen en kunnen niet ingehaald worden. Op feestdagen vervallen de lessen, tenzij anders aangegeven. Deze zijn niet in te halen en hiervoor is geen restitutie mogelijk. De eind-, en startdata van de periodes kunnen afwijken van de begin en einddata van de schoolvakanties. Incidenteel vervallen lessen wegens bijscholing. Dit wordt altijd tijdig gemeld.
Een 10-lessenkaart heeft een geldigheidsduur van 13 weken.
Voor abonnementen geldt een opzegperiode van één maand.
Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
De 10-lessenkaart is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.
Change in Motion Yoga heeft het recht tarieven tussentijds te wijzigen en deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

EIGEN RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

Deelname aan Change in Motion Yoga lessen is op eigen risico. De lessen zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op blessures. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel.
Change in Motion Yoga en docenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele opgelopen blessures tijdens of als gevolg van de lessen.
Change in Motion Yoga is niet aansprakelijk voor de bezittingen van de deelnemer.
Voorafgaand aan deelname dient een inschrijfformulier te worden ingevuld.
Blessures, zwangerschap of andere lichamelijke/geestelijke klachten die van invloed kunnen zijn op de yogabeoefening dienen voor aanvang van deelname schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan de docent.
Bij verandering in lichamelijke/geestelijke gesteldheid die van invloed kan zijn op de yogabeoefening dient de docent op de hoogte gebracht te worden.
Deelname is alleen mogelijk wanneer uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.
Change in Motion Yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, voor, tijdens of na les.
Deelname aan één van de lessen betekent dat u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

ANNULERING VAN LESSEN

Je kunt je les tot uiterlijk 5 uur van tevoren annuleren, daarna telt hij op de strippenkaart of het abonnement. Annuleer liefst zo snel mogelijk: de vrijgekomen plek kan dan aan een ander gegeven worden.

Het gepland niet doorgaan van een les wordt ruim voor aanvang kenbaar gemaakt via e-mail en de website. Alle abonnementen zijn flexibel, de lessen kunnen dus altijd op een ander moment worden ingehaald.
Bij onverwachte omstandigheden waardoor de les niet door kan gaan, licht Change in Motion Yoga de deelnemers in via e-mail en/of telefoon. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van telefoonnummer en/of e-mailadres of verandering hiervan.
In het geval van calamiteiten of een pandemie, waarin noodverordeningen afgekondigd worden waardoor lesgeven verboden wordt zullen lessen zoveel mogelijk online worden gegeven.
Een eventuele vakantiesluiting wordt ruim van te voren aangegeven via Facebook en website.
Tijdens een langere sluiting (een week of meer) vanwege ziekte, vakantie of onvoorziene omstandigheden, wordt de geldigheidsduur van een leskaart verlengd met het aantal weken dat er geen les kan worden gegeven.
Change in Motion Yoga heeft het recht zonder opgave van redenen de leslocatie te wijzigen.
Change in Motion Yoga heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren. Deze les mag u op een ander moment inhalen.

GEMISTE LESSEN

Gemiste lessen kunnen binnen één periode op een ander moment worden ingehaald
Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.
Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met Change in Motion Yoga zodat een regeling kan worden getroffen.

PRIVACYVERKLARING
Op changeinmotionyoga.nl wordt alleen om persoonsgegevens gevraagd als je het formulier op de contactpagina gebruikt. En als je ingeschreven staat via Momoyoga. Deze privacyverklaring is ervoor bedoeld om je op de hoogte te brengen wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt nadat je ingeschreven staat en/of een contactformulier verstuurd hebt.
Jouw persoonsgegevens:
In het contactformulier wordt gevraagd om je voornaam, achternaam, je adres, je woonplaats, je telefoonnummer en je e-mailadres. De velden voor je voor- en achternaam, je telefoonnummer en je e-mailadres zijn verplicht. Het veld voor het e-mailadres is nodig omdat je een antwoord op je vraag of opmerking wilt ontvangen. Zonder e-mailadres is dat onmogelijk. De velden voor de voor- en achternaam worden gebruikt om het antwoord op je vraag of opmerking persoonlijk te maken. Je telefoonnummer wordt gebruikt om snel contact met je op te kunnen nemen mocht er onverhoopt iets onverwachts gebeuren. Zoals het uitvallen van een les bijvoorbeeld.

Versleutelde verzending:
De gegevens die je in de contactformulieren invult worden versleuteld verzonden naar de server waar de website van Change in Motion Yoga wordt gehost. De website is hiervoor beveiligd met een zogenaam SSL-certificaat. Dat deze werkt kun je zien aan het groene slotje voor de URL in je browser. Je ziet daar ook in het groen het woord ‘Veilig’ staan.
Opslag van jouw persoonsgegevens:
Het contactformulier is gemaakt met behulp van een plugin. Je persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de database van deze plugin. Er wordt een kopie van je ingevulde formulier verzonden naar changeinmotions@gmail.com. Dit gebeurt met behulp van een bevestigingsmail. Deze mailtjes worden lokaal opgeslagen op de PC van Change in Motion Yoga en worden bewaard.
Gebruik van jouw persoonsgegevens:
De gegevens die je invult op het contactformulier worden alleen gebruikt om je een antwoord te geven op de vragen of opmerkingen die je via het contactformulier stelt of maakt. Als je besluit lessen bij Change in Motion Yoga te gaan volgen worden je gegevens in het klantenbestand van Change in Motion Yoga opgeslagen. Jouw gegevens worden niet verkocht of doorgegeven aan derden.
Personen die jouw persoonsgegevens kunnen inzien:
De enige personen die jouw persoonlijke gegevens kan inzien is Gerrie van Leeuwen. Zodra dit verandert wordt daar in deze privacyverklaring melding van gemaakt.
MomoYoga:
Change in Motion Yoga maakt gebruik van dit reserveringssysteem (zie privacy verklaring Momoyoga)
Mollie:
Change in Motion Yoga maakt gebruik van Mollie om online betalingen mogelijk te maken (zie privacyverklaring Mollie)
Moneybird:
Change in Motion Yoga maakt gebruik van Moneybird voor het factureren naar klanten (zie privacyverklaring Moneybird).

Je persoonsgegevens opvragen, wijzigen of verwijderen:
Je mag op ieder moment jouw gegevens opvragen zoals ze in de database van de site en lokaal zijn opgeslagen. Dit geldt ook voor het wijzigen van je gegevens. Hiervoor kun je het contactformulier gebruiken. Wil je dat jouw gegevens worden verwijderd? Ook hiervoor kun je het contactformulier gebruiken. Nadat je een bevestiging van ontvangst hebt gekregen zullen je gegevens verwijderd worden.

Klachten:
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden vastgelegd of verwerkt door Change in Motion Yoga of wanneer u van mening bent dat aan een schriftelijk verzoek om inzage, rectificatie en/of verwijdering van uw gegevens niet is voldaan. Het postadres van de Autoriteit Persoonsgegevens is: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG. De Autoriteit Persoonsgegevens is telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0900 - 2001 201.