Algemene voorwaarden van Chicaro

Sluiten
Deelnemers- en risicovoorwaarden les/training/cursus/workshop/reis:
1 - Deelname:
• Elke deelnemer aan de les/training/cursus/workshop/reis verklaart met zijn inschrijving, dat hij zelfstandig kan en wil optreden, voldoende is verzekerd en de organisator, assistenten en de verhuurder van de locatie(s) van enige aansprakelijkheidsclaims vrijwaart.
• Deelname is geschikt c.q. toegankelijk voor personen die volle verantwoording voor zichzelf kunnen nemen. In het geval dat fysieke-, of psychisch medische hulp nodig is, raden wij aan om een arts te benaderen.
• De deelnemers respecteren elkaar en elkaars privacy.
• Deelnemer aan de les/training/cursus bij Chicaro is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten van te voren aan Chicaro door te geven.
• Als er twijfel is over verantwoorde deelname aan de cursus/training, dient de huisarts en/of behandelend specialist te worden geraadpleegd.
• Bij beoefening van Yoga, Meditatie, of Qigong is het normaal dat oude klachten en emoties kunnen opspelen door de opheffing van energieblokkades. Ook is het verstandig naar uw lichaam te luisteren en uw grenzen niet te overschrijden om blessures te voorkomen.

Eventuele richtlijnen om blessures te voorkomen:
• Voer geen houdingen of bewegingen uit die pijnlijk zijn.
• Blijf altijd luisteren naar je eigen lichaam.
• Stel vragen aan de instructeurs als een houding niet wordt begrepen.

2 - Risico:
• Het deelnemen aan de cursus/training/reis is geheel voor eigen verantwoordelijkheid en risico.
• Chicaro kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen, overlijden en daaruit vloeiende kosten, die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen.
• Chicaro kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies, ongevallen en/of schade van deelnemer en zijn/haar eigendommen, zowel in- als ook rondom de locatie waar de cursus/training/reis plaatsvindt.
• Adviezen tijdens de cursus/training zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
• De Deelnemer doet hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe- of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen), die in verband met deelname aan een cursus/training/reis is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

3- Inschrijving en betaling:
• Inschrijven kan via; momoyoga.com/chicaro/inschrijven en een les/training/workshop boeken; momoyoga.com/chicaro
• Of door te mailen naar info@chicaro.nl , of door ons telefonisch te benaderen
• Betaling voor aanschaf van een 10-strippenkaart het liefst in Momoyoga en betaling via IDEAL nadat je bestelling hebt ingevoerd in Momoyoga, of contant voor de les.

4 - Cursussen en workshops: Inschrijving en betaling:
• Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website, of in Momoyoga
• Na de inschrijving bent u betaling plichtig en ontvangt u een bevestiging met een factuur.
• U dient deze factuur binnen 2 weken en uiterlijk 6 weken voor aanvang over te maken.

5 - Reizen: Inschrijving, betaling en verblijf:
• Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website, of door een inschrijfformulier (deze dient u aan te vragen) in te vullen en naar info@chicarot.nl te mailen.
• Na de inschrijving bent u betaling plichtig en ontvangt u een bevestiging met een factuur.
• M.b.t. weekenden in Nederland, betaalt u de factuur binnen de aangegeven termijn die vermeld staat op de factuur.
• M.b.t. de buitenlandse reizen, dient u 50% van het totale bedrag binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur aan Chicaro over te maken. Het restbedrag van de buitenlandse reis (50% van het totale bedrag) dient u 10 weken voor de startdatum van de reis over te maken. Bij aanmelding binnen 8 weken voor aanvang van de buitenlandse reis dient de volledige reissom direct in één keer voldaan te worden binnen 48 uur na boeking.
• De deelnemer verblijft in de accommodatie zoals beschreven in de reisomschrijving.
• De deelnemer is verplicht zich tijdens zijn verblijf te houden aan alle regels die gelden in de accommodatie.
• Door onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat de aangeboden accommodatie niet beschikbaar is. Er zal dan worden uitgeweken naar een vergelijkbare accommodatie. Alle extra kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van Chicaro.

6 - Annulering:
1. Les: Max. 12 uur voor aanvang van de les.
2. Cursus/workshop/training: Bij annulering tot 4 weken voor de startdatum van een cursus/workshop/training rekenen wij 25 % van het volledige bedrag. Bij annulering tot 14 dagen voor de startdatum rekenen wij 50% van het volledige bedrag en bij annulering tot 7 dagen voor de startdatum 75%. Bij latere annulering brengen wij het volledige bedrag van de cursus/workshop in rekening.
3. Voor alle reizen, incl. weekenden: Bij annulering van een reis brengt Chicaro het volledige bedrag van de reis in rekening. Het is toegestaan om een plaatsvervangend persoon deel te laten nemen, na onderling overleg. Kosten voor de wijzigingen, die daaruit voortvloeien, zijn voor eigen rekening. Je kan het als een schade indienen bij je reisverzekering.

7- Wijziging of annulering van een les/training/cursus/ workshop door Chicaro:
• Chicaro heeft het recht lessen, cursussen, workshops en trainingen te verplaatsen, te wijzigen of te annuleren i.v.m. een belangrijke reden (bijvoorbeeld overmacht, plotselinge ziekte van de docent of onvoldoende aantal deelnemers). De deelnemers zullen onmiddellijk worden geïnformeerd. In geval van een annulering, worden betaalde deelnamekosten terugbetaald (of een alternatief wordt aangeboden). In Momoyoga gaat dat automatisch. Overige aanspraken met betrekking tot een afzegging zijn uitgesloten.