Monday 8 July : Intro: Sense-In Breath

  17:00
Intro: Sense-In Breath

Time   17:00 - 19:00
Teacher   Daniela
Location   DinBalans
Room   Stora Salen
Spots   Class is full
Introduktionen är 3 dagar som bygger på varandra, du får mest ut av kursen om du går på alla tre klasserna.

Sense-in yoga är baserat på vår stressfysiologi. Vårt stressystem är ett av kroppens äldsta system och det är byggt för en helt annan miljö än den vi har nu. Att förstå systemet, vad det är byggt för, hur det fungerar i olika situationer är grunden för att kunna styra över det.

Vi lär oss om hur vårt nervsystem fungerar och med det hur vi kan påverka det i den riktning vi behöver. Vi använder oss sedan av tekniker från olika traditioner, reflekterar över effekterna och justerar om det behövs.

Du kommer känna att du snart har flertalet nycklar att styra ditt liv med. Du får bättre kontroll över ditt mående både mentalt och fysiskt.

Sense-in yoga har några viktiga grundpelare:

Sense- In breath
Sense-In mind
Sense-In body

Varje del börjar med teori bakom de tekniker vi använder. Sedan applicerar vi tekniker för att påverka systemet. För att nå effekt i kroppen måste gamla mönster bytas till nya vanor. Vi övar på mattan, men många elever tar med sig några enkla nycklar att använda i vardagen. Det vi gör mest av under dygnet, har också störst effekt på oss. Därefter reflekterar vi, ibland blir man förvånad av effekterna eller kommer på egna små övningar eller justerar en övning så att den passar just dig. Det viktigaste av allt är att testa, utvärdera, testa igen. Hitta din egen väg, dina egna nya vanor.