16 - 22 maj 2022
Denna vecka
Måndag, 16 maj
17:30
Valentine
75' Slow Vinyasa VB

Friyoga

19:00
Stephanie
75' Hatha Yoga SV

FRI YOGA

20:30
Florence
75' Vinyasa Flow (online) FR

FRI YOGA

20:30
Florence
75' Vinyasa Flow FR

FRI YOGA

Tisdag, 17 maj
12:15
Florence
60' Vinyasa Flow (online) FR

FRI YOGA

12:15
Florence
60' Vinyasa Flow FR

FRI YOGA

17:15
Laurence
60' Hatha Yoga LC

Friyoga

19:00
Nadia
60' Vinyasa Flow NK

FRI YOGA

20:00
Marion
75' Yoga grossesse (online) MS

Friyoga

20:15
Corinne
75' Vinyasa Yin CE
avbokad

FRI YOGA

Onsdag, 18 maj
08:30
Florence
60' Vinyasa Flow (online) FR
avbokad

FRI YOGA

08:30
Florence
60' Vinyasa Flow FR

FRI YOGA

18:45
Stephanie
75' Hatha Yoga SV
Väntelista

FRI YOGA

20:15
Nadia
75' Yin Yang Yoga NK
Väntelista

Friyoga

Torsdag, 19 maj
08:30
Florence
60' Vinyasa Flow (online) FR
avbokad

FRI YOGA

08:30
Florence
60' Vinyasa Flow FR
avbokad

FRI YOGA

15:15
Marion
Yoga postnatal avec bébé
avbokad

Friyoga

16:45
Marion
60' Hatha Flow MS
avbokad

Friyoga

18:00
Marion
75' Hatha doux et grossesse MS

FRI YOGA

19:30
Jessica
75' Yin Yoga JS

FRI YOGA

Fredag, 20 maj
06:30
Florence
75' Vinyasa Flow (online) FR
avbokad

FRI YOGA

06:30
Florence
75' Vinyasa Flow FR
avbokad

FRI YOGA

10:00
Oriana
75' Yoga du dos OD

FRI YOGA

12:15
Marion
60' Hatha Flow MS

FRI YOGA

13:45
Oriana
75' Hatha doux OD

FRI YOGA

Lördag, 21 maj
09:00
Florence
90' Vinyasa Flow (online) FR
avbokad

Friyoga

09:00
Florence
90’ Vinyasa Flow FR
avbokad

FRI YOGA

13:30
Marie-Luce
60' Relaxation et bien-être par l'hypnose

Friyoga

Söndag, 22 maj
11:00
Jessica
90' Yin Yang Flow JS
avbokad

FRI YOGA

16 - 22 maj 2022
Denna vecka