20 - 26 mars 2023
Cette semaine
Lundi, 20 mars
17:30
Valentine
VB 75' Slow Vinyasa

Friyoga

19:00
Laurence
LC 75' Yin Yoga - Respiration & Méditation

Friyoga

20:30
Florence
FR 75' Vinyasa Flow

FRI YOGA

20:30
Florence
FR 75' Vinyasa Flow (online)

FRI YOGA

Mardi, 21 mars
12:15
Florence
FR 60' Vinyasa Flow

FRI YOGA

12:15
Florence
FR 60' Vinyasa Flow (online)

FRI YOGA

17:15
Laurence
LC 60' Hatha Yoga

Friyoga

19:00
Annick
AB 60' Vinyasa

FRI YOGA

20:15
Corinne
CE 75' Yoga

Friyoga

Mercredi, 22 mars
08:30
Florence
FR 60' Vinyasa Flow

FRI YOGA

08:30
Florence
FR 60' Vinyasa Flow (online)

FRI YOGA

12:15
Nadine
NT 60' Hatha Yoga doux (remplacé par Sandra)

Friyoga

18:45
Stephanie
SV 75' Hatha Yoga
Liste d'attente

FRI YOGA

20:15
Nadia
NK 75' Yin Yang Yoga

Friyoga

Jeudi, 23 mars
08:30
Florence
FR 60' Vinyasa Flow

FRI YOGA

08:30
Florence
FR 60' Vinyasa Flow (online)

FRI YOGA

12:00
Jessica
JS 60' Vinyasa avec Miriam
Annulé

Friyoga

18:00
Marion
MS 75' Hatha doux et grossesse

FRI YOGA

19:30
Jessica
JS 75' Yin Yoga avec Miriam

FRI YOGA

Vendredi, 24 mars
06:30
Florence
FR 75' Vinyasa Flow (online)
Annulé

FRI YOGA

06:30
Florence
FR 75’ Vinyasa Flow
Annulé

FRI YOGA

12:15
Marion
MS 60' Yoga Flow

Friyoga

13:45
Oriana
OD 75' Hatha yoga doux & pranayama
Annulé

Friyoga

Samedi, 25 mars
09:00
Florence
FR 90' Flow Yang to Yin (online)
Annulé

Friyoga

09:00
Florence
FR 90’ Flow Yang to Yin
Annulé

FRI YOGA

Dimanche, 26 mars
11:00
Jessica
JS 90' Yin Yang Flow avec Miriam

FRI YOGA

20 - 26 mars 2023
Cette semaine