Algemene voorwaarden van Gewoon Yoga by Barb

Les boeken
• Heeft de les een blauwe knop, dan kun je jezelf aanmelden voor een les. Druk op de blauwe knop en schrijf je vervolgens in door nogmaals op de blauwe knop ‘les boeken’ te drukken.
• Wanneer je ingeschreven bent voor een les, kun je dit zien aan de rode knop.
• Inschrijven kan tot vlak voor aanvang van de les.

Uitschrijven voor een les
• Meld je tijdig af (minimaal 16 uur voor aanvang van de les). Schrijf je je niet tijdig uit via Momoyoga, dan geldt de les als afgenomen les en vervalt het recht op terugbetaling.
• Uitschrijven doe je door op de rode knop te drukken en dit vervolgens te bevestigen.

Opzeggen abonnement
• Voor het opzeggen van een abonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand

Wachtlijst
• Wanneer de les vol is, zie je de knop wachtlijst. Wanneer je hierop klikt, kun je jezelf inschrijven voor de wachtlijst en wanneer er plek is, ontvang je automatisch een e-mailbericht.

Gewoon Yoga by Barb aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan workshops, en/of retraites bij, of verzorgd door, Gewoon Yoga by Barb.

Gewoon Yoga by Barb werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop. Door deelname aan een les, workshop of retraite bij, of verzorgd door, Gewoon Yoga by Barb, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel.

Gewoon Yoaga by Barb adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
• Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
• Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, workshop of retraite.
• Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
• Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
• Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
• Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
• Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.