Algemene voorwaarden van Happy yoga Amsterdam

Sluiten
Algemene voorwaarden van Happy yoga Amsterdam
K.v.k. nr.66813905
Gevestigd Brouwersgracht 226A Amsterdam
1.0 ALGEMEEN

De yogalessen worden aan je gegeven door ervaren docenten. De docent(e) en/of De Yogapoort zijn niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel tijdens en na de lestijd en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de deelnemer. Als je onder behandeling bent van een arts is het raadzaam om advies te vragen aan de behandelende arts en eventuele beperkingen door te geven. Als je pijn of ander ongemak ervaart tijdens de les is het van belang dit direct aan de docent(e) te melden. Onze docenten zijn niet opgeleid als medici of therapeuten.

1.1 Na afloop van de les maak je je eigen mat schoon.

2.0 ONLINE RESERVEREN:
• Alle lessen kunnen vanaf 7 dagen van tevoren tot 30 minuten voor aanvang online worden gereserveerd.
• Je reservering is geldig tot 24 uur voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander. Een dergelijke ‘no show’ wordt bij een 5 of 10 rittenkaart als gevolgde les geadministreerd en als zodanig afgeboekt van het op de kaart staande ritten tegoed.
• Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 24 uu voor aanvang van de les door in je account op “cancel” te klikken bij de betreffende les.

2.0 LESROOSTER

2.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. Happy Yoga Amsterdam behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in de Happy Yoga Amsterdam studio, vermelding op de Website en/of per e-mail.

2.2 Happy Yoga Amsterdam behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

3.0 PERSOONSGEGEVENS

3.1 Happy Yoga Amsterdam verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Happy Yoga Amsterdam gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

4.0 OPZEGTERMIJN

De opzegtermijn is 1 kalendermaand. Opzegging is alleen geldig per mail. Bij een opzegging die bij Happy Yoga Amsterdam binnenkomt tot en met de 7e van de maand stopt het abonnement aan het einde van die lopende maand. Bij een opzegging die op de 8e of later binnenkomt, wordt het abonnement een maand later stopgezet. Dit wordt te allen tijde, zonder uitzondering aangehouden. Indien de cursist niet opzegt volgens de voorgeschreven wijze, blijft deze betalingsplichtig. Ook als hij/zij geen gebruik heeft gemaakt van de lessen.