12 - 18 April 2021
This week
Monday, 12 April
07:30
Monika
Online Ashtanga 2e serie (60 minuut)
online class

Zoom

Tuesday, 13 April
07:00
Monika
Online Ashtanga (60 minuut)
online class

Zoom

Wednesday, 14 April
07:30
Monika
Online Ashtanga (60 minuut)
online class

Zoom

09:00
Monika
Power -yinyoga (combi-les 75 min)
online class

Zoom, Zaal 1

Thursday, 15 April
07:00
Monika
Online Ashtanga (60 minuut)
online class

Zoom

Friday, 16 April
07:00
Monika
Ashtanga yoga Full primary (75 min)
online class

Studio Zoom

09:00
Monika
Power-yinyoga (combi-les, 75 min)
online class

Zoom

Saturday, 17 April
No classes
Sunday, 18 April
09:30
Monika
Ashtanga vinyasa 2e serie, intermediate (90 min) online
cancelled online class

Zoom

12 - 18 April 2021
This week