16 - 22 May 2022
This week
Monday, 16 May
18:00
Boban
Yoga Flow | 75 min
18:00
Boban
Yoga Flow | 75 min | Live via Zoom 🎥
online class
20:00
Boban
Easy Flow | 60 min | Live via Zoom 🎥
online class
20:00
Boban
Easy Flow | 75 min
Tuesday, 17 May
09:00
Boban
Easy Flow | 75 min
18:30
Boban
Aerial Yoga Flow | 75 min
Wednesday, 18 May
09:00
Boban
Aerial Yoga Flow | 75 min
Thursday, 19 May
19:30
Claudia
Aruna Easy Flow | 75 min
Friday, 20 May
No classes
Saturday, 21 May
10:00
Boban
Aerial Yoga Teacher Training | Basic Aerial Flow 2
10:15
Boban
Aerial Yoga Workshop | Backbands 120 min ( Aerial Yoga TT )
Sunday, 22 May
09:30
Boban
Yoga Flow | 75 min
09:30
Boban
Yoga Flow | 75 min | Live via Zoom 🎥
online class
11:30
Boban
Aerial Restore & Recharge Workshop | 120 min
16 - 22 May 2022
This week