Algemene voorwaarden van In Flow Yoga Oss

Algemene Voorwaarden In Flow Yoga Oss


1 Begrippen

1.1 Algemene Voorwaarden: deze door In Flow Yoga Oss gehanteerde algemene voorwaarden, welke ter inzage beschikbaar zijn op de leslocatie en op ‘Momoyoga’.

1.2 ‘Momoyoga’ is het online reservering- en administratiesysteem welke In Flow Yoga Oss gebruikt.

1.3 Deelnemer: degene die een door In Flow Yoga Oss georganiseerde les en workshop volgt.

1.4 In Flow is gevestigd te Oss aan de Brabantstraat 26 en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66169011.

1.5 Leskaart: een kaart bestaande uit 10 lessen, geldig voor de duur van 15 weken.

1.6 ‘Momoyoga’ maakt bij alle betalingen (Ideal, automatische incasso) gebruik van betalingsdienstverlener ‘Mollie’.


2 Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle proeflessen, losse lessen, leskaarten, abonnementen en workshops bij In Flow Yoga Oss. Door deelname aan een proefles, losse les, lessen met een leskaart/ abonnement of workshop verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 In Flow Yoga Oss kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de leslocatie van In Flow Yoga Oss en op ‘Momoyoga’. In Flow zal wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf aan de deelnemers aankondigen.


3 Leskaart en losse lessen

3.1 De leskaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 15 weken gebruikt te worden. Niet opgemaakte lessen vervallen na de periode van 15 weken.

3.2 Aanschaf, gebruik en administratie van een leskaart geschiedt via ‘Momoyoga’.

3.3 Een losse les is een eenmalig door de deelnemer te betalen en te volgen les bij In Flow Yoga Oss. Aanschaf, gebruik en administratie van een losse les geschiedt via ‘Momoyoga’.

3.4 Het is mogelijk om meerdere lessen per week te volgen. Betaling hiervan geschiedt via de reguliere leskaart of losse les.

3.5 Een leskaart of losse les dient bij de reservering van de les via ‘Momoyoga’ te worden betaald. De betaling kan geschieden via Ideal. Het lesgeld kan niet terugvordert worden.

3.6 Een betaalde losse les die door de deelnemer tot twee uur voor de les wordt geannuleerd, kan binnen twee maanden alsnog worden opgemaakt.


4 Abonnement

4.1 Er zijn twee abonnementen beschikbaar: ‘abonnement 1x per week’, ‘abonnement 2x per week’.

4.2 Aanschaf, gebruik en administratie van een abonnement geschied via ‘Momoyoga’.

4.3 De betaling geschiedt via automatische doorlopende incasso. De cursist besteld een abonnement en vermeld zijn bankgegevens in ‘Momoyoga’, waardoor de automatische doorlopende incasso start.

4.4 De deelnemer tekent ter akkoord voor automatische incasso. Het formulier hiervoor is aanwezig in de yogastudio.

4.5 Indien de deelnemer niet meer gebruik wil maken van zijn abonnement, dient deze dit minimaal twee weken voor het einde van het abonnement schriftelijk of via email door te geven.

4.6 Een les door een deelnemer met abonnement geboekt dient bij afwezigheid door de deelnemer tot twee uur voor aanvang te worden geannuleerd. Deze les kan binnen dezelfde week alsnog worden opgemaakt. Na deze week is het niet mogelijk om deze les alsnog op te maken.


5 Prijswijzigingen

5.1 De prijzen die In Flow Yoga Oss hanteert zijn zichtbaar op de website en ‘Momoyoga’. In Flow Yoga Oss behoudt zicht het recht de prijzen van de lessen, leskaarten, abonnementen en workshops te wijzigingen. Eventuele wijzigingen worden vooraf door In Flow Yoga Oss aangekondigd.


6 Reservering

6.1 Deelname aan een les kan geboekt worden via ‘Momoyoga’. Het is mogelijk om gebruik te maken van het gehele rooster. Indien een les ‘vol’ is, is het mogelijk voor de deelnemer om zichzelf op de wachtlijst te plaatsen. Wanneer er een plek vrijkomt, krijgt de deelnemer op de wachtlijst automatisch bericht.


7 Annulering

7.1 Annulering voor de gereserveerde lessen dient 2 uur van tevoren plaats te vinden. Bij annulering korter dan 2 uur voor de les vervalt de betaalde les (losse les, les van leskaart, les van abonnement).

7.2 Bij te weinig aanmeldingen voor een les, minimaal twee (dit wordt in overleg met de docent bepaald), mag In Flow Yoga Oss de les annuleren.

7.3 Bij ziekte of verlof van de docent komen de lessen voor de deelnemers niet te vervallen.


8 Workshop

8.1 Een workshop is een eenmalige sessie, waarbij van tevoren wordt aangeven wat het thema, tijdsduur, prijs en locatie is.

8.2 Aanschaf, inschrijving en administratie van een workshop geschiedt via ‘Momoyoga’. De betaling kan geschieden via Ideal. Bij een inschrijving ontvangt de deelnemer een bevestiging dat de inschrijving voor de workshop is ontvangen.

8.3 Reservering van een plek in een workshop kan tot een week voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Bij annuleren tot drie dagen voor aanvang ontvangt de deelnemer 50% van de kosten retour. Na dit termijn worden de kosten niet meer terugbetaald.
Annuleren van een workshop kan alleen schriftelijk via emailadres; in-flow@outlook.com

8.4 In Flow Yoga Oss behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren, als gevolg van overmacht of onvoldoende deelnemers. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan de deelnemer.


9 Huisregels

9.1 Alle deelnemers gaan akkoord met onderstaande huisregels:
- Je ben verplicht voor aanvang van de les je fysieke en mentale klachten aan de docent door te geven.
- Een zwangerschap dient bij de docent gemeld te worden ivm de gezondheid van de zwangere en het kind.
- Zelf meenemen: schone en makkelijk zittende kleding. Yogamatten, kussens en dekens zijn op de leslocatie aanwezig.
- Op aangegeven tijden kun je met de les starten, mits er plek is.
- Seksueel getint gedrag wordt niet getolereerd.
- Doe je schoenen uit voordat je de yogaruimte betreedt.
- Tijdens de les is stilte gewenst.
- Mobiele telefoons dienen tijdens de les op stil te staan.

9.2 In Flow Yoga Oss behoudt zich het recht deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 5.1 niet naleven de toegang tot In Flow Yoga Oss te ontzeggen en te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lesgeld.


10 Aansprakelijkheid

10.1 In Flow Yoga Oss aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/ of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/ of deelname aan workshops verzorgt door In Flow Yoga Oss.

10.2 In Flow Yoga Oss adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
- Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
- Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd voor aanvang van de les aan de docent.
- Luister naar de instructies van de docent en volg deze op.
- Luister naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
- Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
- Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
- Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
- Voer tijdens de menstruatie, bij nekklachten, bij hoofdpijn, bij hoge bloeddrukklachten en bij zwangerschap geen omgekeerde houdingen uit.