Algemene voorwaarden van Inspirational Yoga

Aankoop van beurtenkaarten, inschrijven en annuleren van lessen gebeurt via het online systeem https://www.momoyoga.nl/inspirationalyoga .

Je koopt online je beurtenkaart, reeks, workshop of training en betaalt binnen 8 dagen contant in de studio of per bankoverschrijving op het rekeningnummer BE25 0689 3042 9582, met vermelding van je naam en aankoop.

Of je koopt en betaalt online je beurtenkaart, reeks, workshop of training.

Steeds op voorhand inschrijven is noodzakelijk! Dit kan tot net voor aanvang van de les. Je kan ook inschrijven op een wachtlijst indien de les volzet is.

Uitschrijven kan tot ten laatste 6 uur voor aanvang van de les. Gezien de beperkte plaatsen hebben andere yogi's op die manier nog de mogelijkheid om in te schrijven. Kan je niet meer online uitschrijven? Hou ons dan, indien mogelijk, per email op de hoogte. Bij het niet respecteren van de annuleringstermijn wordt de les aangerekend.

Inschrijven kan zolang je aangekochte beurtenkaart geldig is.

GELDIGHEIDSTERMIJNEN

Een overzicht van de geldigheidstermijn van een beurtenkaart staat vermeld onder de tarieven.

Bij langdurige ziekte van de yogi kan eventueel in overleg met de docent de geldigheidstermijn van de beurtenkaart worden aangepast.

De geldigheidstermijn van de beurtenkaart wordt verlengd bij ziekte of vakantie van de docent. Bij wijzigingen aan het lessenrooster (incl. annuleren van les omwille van onvoldoende deelnemers) en sluiting op nationale feestdagen wordt de geldigheidstermijn van de beurtenkaart NIET verlengd.

Een beurtenkaart /inschrijving is persoonsgebonden en niet inwisselbaar voor geld.

Inschrijvingen die niet kunnen doorgaan door coronamaatregelen kunnen kosteloos worden doorgeschoven naar een volgende datum.

OPENINGSTIJDEN EN UURROOSTER

Op nationale feestdagen zijn we gesloten of is er een aangepast programma.

Tijdens schoolvakanties kan het uurrooster worden aangepast en/of de yogastudio wordt gesloten. Dit wordt tijdig gecommuniceerd.

Inspirational Yoga heeft het recht om wijzigingen in het uurrooster door te voeren. Dit wordt tijdig gecommuniceerd.

Inspirational Yoga heeft het recht om lessen te annuleren bij minder dan 6 deelnemers. De ingeschreven yogi's worden hierover geïnformeerd.

AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID

Het volgen van lessen, workshops en alle andere activiteiten bij Inspirational Yoga is steeds en geheel voor eigen risico van de deelnemer.

Raadpleeg in geval van twijfel over uw fysieke conditie (blessure, zwangerschap, etc.) steeds een arts voordat u de lessen aanvat.

In belang van zowel deelnemer, als docent, dienen instructies van de docent exact te worden opgevolgd tijdens de lessen.

Inspirational Yoga is nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de deelnemer.

Daarnaast kan Inspirational Yoga u voor de aangerichte schade of vernielingen aansprakelijk stellen.

Het is zinvol om na te gaan of u verzekerd bent voor de risico's verbonden aan sportbeoefening. Als dit niet het geval is, dient u hiervoor alsnog te zorgen.

VARIA

Wanneer je deelneemt aan een les, workshop of andere activiteit van Inspirational Yoga, ga je automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

Blijf je graag op de hoogte van bijkomende lessen, events en workshops? Volg en Like ons dan op Facebook / Instagram of www.inspirationalyoga.be