Online | Level 3
Online
Vrijdag, 2 december • 17:45 - 19:15
Zoom
Hiske van der Meulen
Iyengar yoga is zo compleet en innovatief, en er zijn wereldwijd zo veel goede, toegewijde leraren, dat Hiske van der Meulen voorlopig nog niet verwacht dat ze uitgeleerd is. Ze heeft een analytische blik, die ze scherpte in haar opleiding als taalkundige en haar werk bij de overheid. En een grote interesse in het fysieke die ze ontwikkelde als fitnessinstructeur en hardloper. Dat gecombineerd met de nodige uitdagingen op het gebied van haar eigen gezondheid zorgt ervoor dat je in haar lessen zowel fysiek als mentaal uitgedaagd wordt om jezelf te onderzoeken. Iyengar yoga is so complete and innovative, and there are so many good, dedicated teachers worldwide, that Hiske van der Meulen does not expect her to stop learning for the time being. She has an analytical mind, which she sharpened in her training as a linguist and her work in government. And a keen interest in the physical which she developed as a fitness instructor and runner. That combined with the necessary challenges in the field of her own health ensures that you are challenged both physically and mentally in her classes to examine yourself.
Beschrijving
In this level 3 class, we expect you to be familiar with Iyengar yoga for at least one year, and be able to safely do headstand and shoulderstand (Sirsasana and Sarvangasana) or alternatives when appropriate. We will do some more work with inversions, backbends and other more advanced poses so we expect you to have a good set of props or knowledge of how to use your furniture.