At School | Back Care
Donderdag, 29 september • 18:30 - 19:45
ASW
Daniela Gfeller
Daniela brengt als web- en grafisch ontwerper veel tijd door achter de computer, en ze merkt dat yoga haar lichaam in balans houdt en energie geeft. In haar lessen vindt Daniela het belangrijk een stevige basis op te bouwen en dan geleidelijk naar diepere niveaus te gaan. Ze helpt studenten om hun lichaam te ontwikkelen en hun relatie met hun lichaam te verbeteren. “Ik geniet ervan als ik het verschil zie tussen hoe studenten in Savasana liggen (de laatste ontspanningshouding van de les) en hoe ze de les binnenkwamen”. As a web and graphic designer, Daniela spends a lot of time behind the computer, and she notices that yoga balances and energizes her body. In her classes, Daniela finds it important to build a solid foundation and then gradually move to deeper levels. She helps students to develop their bodies and improve their relationship with their bodies. “I enjoy seeing the difference between how students lie in Savasana (the last relaxation pose of the class) and how they entered the class”.
Beschrijving
In de back care lessen brengen we de aandacht naar twee belangrijke gebieden in ons lichaam: De ene keer ligt de focus op bovenrug, schouders en nek en de andere keer op de onderrug, bekken en heupen. Twee gebieden die je kan zien als de knooppunten van je lichaam waar veel hoofdaders, zenuwbanen, spieren en pezen doorheen lopen en van waaruit we het onder- en bovenlichaam bewegen. Gebieden waar we ongemerkt makkelijk spanning en emoties vasthouden, verslappen of juist verharden als we moe zijn en gaan compenseren in andere gebieden, waardoor er een disbalans ontstaat. Deze les is een combinatie van ontspanning en aanspanning. Bewust worden van onnodige (aan)spanningen, loslaten en ruimte maken om zo de juiste spieren aan te spannen en sterker te maken.

Deze les is voor iedereen! Mocht je een blessure of aandoening hebben, dan adviseren we om voorafgaande aan de les een email te sturen of 10 minuten voor de les aanwezig te zijn, zodat er tijd is om dit te delen met de docent.

In the back care classes we focus on two important areas in our body: One time the focus is on the upper back, shoulders and neck and the other time on the lower back, pelvis and hips. Two areas that you can see as the nodes of your body through which many main veins, nerves, muscles and tendons run and from which we move the lower and upper body. Areas where we easily retain tension and emotions without noticing, where we slack or harden when we are tired and start to compensate in other areas, causing an imbalance. This class is a combination of relaxation and movement with effort. Becoming aware of unnecessary tensions, letting go and making space to tighten and strengthen the right muscles.

This class is for everybody! If you have an injury or pre-existing condition, we advise you to send an email before class, or to be there 10 minutes before the class, so that you have time to share this with the teacher.