Algemene voorwaarden van Jade Yoga

Algemene Voorwaarden Jade Yoga & Coaching
Datum laatste aanpassing: 06-03-2023

Volg je yogalessen bij Jade Yoga & Coaching dan ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden:
De cursist neemt deel aan de yogales vanaf de afgesproken aanvangsdatum voor de duur van de strippenkaart of abonnement.

1. Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1. Deelname aan een les/ workshop is op eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de cursist geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
1.2. Voorafgaande aan de les/workshop dient de cursist relevante blessures, aandoeningen, een eventuele zwangerschap en medicijngebruik te melden aan de docent. Dit voor eigen veiligheid van de cursist gedurende de les.
1.3. Jade Yoga & Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les.

2. Lidmaatschap en betaling
2.1. Om deel te nemen aan de lessen is de cursist in het bezit van een geldig een abonnement of een lessenkaart. Deze dient voorafgaande aan de les te zijn betaald.
2.2. De strippenkaart wordt afgesloten voor 5 of 10 lessen en dient voor aanvang van de lessen betaald te zijn. De 5-strippenkaart heeft een geldigheid van 8 weken. De 10-strippenkaart heeft een geldigheid van 16 weken.
2.3. Een abonnement en/of strippenkaart is strict persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.4. Gemiste lessen kunnen worden ingehaald binnen de duur van de strippenkaart. Daarna komen de lessen te vervallen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inhalen van de lessen.
2.5. Het is in geen enkel geval mogelijk gemiste lessen in te halen op een andere strippenkaart. Er vindt om geen enkele reden restitutie van lesgeld plaats voor lessen die niet zijn bijgewoond.
2.6. Speciale, eenmalige lessen, workshops en cursussen vallen buiten de abonnementen/strippenkaarten.
2.7. Een abonnement heeft een geldigheid van 1 maand, binnen die maand kan een cursist 1 of 2 lessen volgen (afhankelijk van het gekozen abonnement) per week.
2.8. Een abonnement is maandelijks opzegbaar.


3. Afmelden lessen/workshops
3.1. Indien de cursist verhinderd is, uiterlijk 4 uur voor aanvang van de les, kan hij/zij de les annuleren. Bij een te late afmelding wordt de les afgeschreven en komt te vervallen.
3.2. Een workshop/speciale les kan tot max 24u van tevoren geannuleerd worden. Indien dit korter dan 24u van tevoren gebeurt, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht/kan het geld niet gerestitueerd worden.

4. Betaling en opzegging
4.1. Deelname aan lessen is alleen mogelijk met een geldige strippenkaart of abonnement.
4.2. Opzeggen van deelname aan de lessen kan schriftelijk of mondeling in de les op het einde van elke strippenkaart. Bij voorkeur 2 weken voor het einde van de strippenkaart.
4.3. Opzeggen van het abonnement kan schriftelijk, per mail naar info@jadeyogaencoaching.nl De incasso zal gestopt worden per de eerstvolgende betaalperiode.
4.4. Bij opzegging en direct stoppen met deelname aan de lessen, eerder dan het einde van de strippenkaart of abonnement, volgt er geen restitutie van het lesgeld. Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.
4.5. Wanneer een cursist tijdelijk langer afwezig is in verband met stage in het buitenland, langdurige ziekte ed, dan kan er uiteraard in overleg tot een aangepaste regeling overeen gekomen worden.

5. Feestdagen, vakantie en annulering lessen
5.1. Op Nationale feestdagen is Jade Yoga & Coaching gesloten. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden via de website en e-mail.
5.2. De vakantie weken worden tijdig gecommuniceerd via de website en e-mail.
5.3. Wanneer een les onverwacht komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte docent) zal de einddatum van de strippenkaart worden verlengd.

6. Wijziging lesrooster en/of prijzen
6.1. Jade Yoga & Coaching behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de website en email.
6.2. Jade Yoga & Coaching behoudt zich het recht voor om aanpassingen en veranderingen te doen in het lesrooster, betreffende inhoud, tijden en locatie. Alle cursisten worden per e-mail op de hoogte houden van alle voor de cursist belangrijke zaken om te weten. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste e-mail adres.


7. Gebruik studio
7.1. Aangeraden word om tien minuten voor de les aanwezig te zijn. Te laat komen kan storend zijn voor de medecursisten.
7.2. Graag telefoon niet in de geluids- of trilstand laten staan: zet hem op stil of beter nog, helemaal uit.
7.3. Het dragen van schoeisel in de yoga-zaal is niet toegestaan.
7.4. In de studio zijn yogamatten aanwezig voor gebruik, deze dienen na de les schoon gemaakt te worden.

8. Onvoorziene omstandigheden
8.1. Jade Yoga & Coaching is een eenmanszaak. In geval van plotseling overlijden van de eigenaar worden alle activiteiten per direct stil gelegd. De lesgelden van overige lessen kunnen dan niet verhaald worden op de nabestaanden.

9. Wijzigingen
9.1. Jade Yoga & Coaching behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website en e-mail van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.

10. Nieuwsbrief
10.1. Bij inschrijven ontvangt u automatisch de nieuwsbrieven. Wanneer u deze niet wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor uitschrijven in de eerste nieuwsbrief die u ontvangt.