27 jan - 2 feb 2020   
Monday 27 January
00:00
Katja
Tid
00:00 - 00:05
Lærer
Katja
Lokation
Kunimori Yoga Studie

Del denne

Monday 27 January
Tid 00:00 - 00:05
Lærer Katja
Lokation Kunimori Yoga Studie
 

Tuesday 28 January
10:00
Katja
Tid
10:00 - 11:15
Lærer
Katja
Lokation
Kunimori Yoga Studie

Del denne

17:30
Katja
Tid
17:30 - 18:45
Lærer
Katja
Lokation
Kunimori Yoga Studie

Del denne

19:00
Katja
Tid
19:00 - 20:15
Lærer
Katja
Lokation
Kunimori Yoga Studie

Del denne

Tuesday 28 January
Tid 10:00 - 11:15
Lærer Katja
Lokation Kunimori Yoga Studie
 

Tid 17:30 - 18:45
Lærer Katja
Lokation Kunimori Yoga Studie
 

Tid 19:00 - 20:15
Lærer Katja
Lokation Kunimori Yoga Studie
 

Wednesday 29 January
08:30
Katja
Tid
08:30 - 09:45
Lærer
Katja
Lokation
Kunimori Yoga Studie

Del denne

10:00
Katja
Tid
10:00 - 11:15
Lærer
Katja
Lokation
Kunimori Yoga Studie

Del denne

14:30
Katja
Tid
14:30 - 15:45
Lærer
Katja
Lokation
Kunimori Yoga Studie

Del denne

Wednesday 29 January
Tid 08:30 - 09:45
Lærer Katja
Lokation Kunimori Yoga Studie
 

Tid 10:00 - 11:15
Lærer Katja
Lokation Kunimori Yoga Studie
 

Tid 14:30 - 15:45
Lærer Katja
Lokation Kunimori Yoga Studie
 

Thursday 30 January
17:30
Katja
Tid
17:30 - 18:45
Lærer
Katja
Lokation
Kunimori Yoga Studie

Del denne

19:00
Katja
Tid
19:00 - 20:15
Lærer
Katja
Lokation
Kunimori Yoga Studie

Del denne

Thursday 30 January
Tid 17:30 - 18:45
Lærer Katja
Lokation Kunimori Yoga Studie
 

Tid 19:00 - 20:15
Lærer Katja
Lokation Kunimori Yoga Studie
 

Friday 31 January
08:30
Katja
Tid
08:30 - 09:45
Lærer
Katja
Lokation
Kunimori Yoga Studie

Del denne

10:00
Katja
Tid
10:00 - 11:15
Lærer
Katja
Lokation
Kunimori Yoga Studie

Del denne

Friday 31 January
Tid 08:30 - 09:45
Lærer Katja
Lokation Kunimori Yoga Studie
 

Tid 10:00 - 11:15
Lærer Katja
Lokation Kunimori Yoga Studie
 

Saturday 1 February
Tid
09:00 - 10:30
Lærer
Katja
Lokation
Kunimori Yoga Studie

Del denne

10:45
Katja
Tid
10:45 - 12:00
Lærer
Katja
Lokation
Kunimori Yoga Studie

Del denne

Saturday 1 February
Tid 09:00 - 10:30
Lærer Katja
Lokation Kunimori Yoga Studie
 

Tid 10:45 - 12:00
Lærer Katja
Lokation Kunimori Yoga Studie
 

Sunday 2 February  
Sunday 2 February
Ingen timer
27 jan - 2 feb 2020   
27 jan - 2 feb 2020