General terms of Kunimori Yoga

Kunimori Yoga Studie - alt det med småt

§1 Medlemskab
Et medlemskab er personligt og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan Kunimori Yoga Studie forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til Kunimori Yoga Studie.

§2 Medlemsbetingelser
Kunimori Yoga Studie kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i studiet og meddelt via mail.

§3 Varighed/Månedskort
Ved køb af Månedskort er der tale om et abonnement, altså et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte medlemskaber.

§4 Opsigelse
Forudbetalt medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. Opsigelse sendes til katja@kunimori.dk. Såfremt et medlemsskab er opsagt kan der tidligst tegnes et nyt abonnement 4 mdr. efter opsigelsesdatoen.

Et klippekort / dagskort udløber automatisk, når klippene er brugt, eller når klippekortet udløber og skal derfor ikke opsiges.

§5 Prisændringer
Kunimori Yoga Studie forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i studiet og via email (til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 15 dage, før prisændringerne træder i kraft.

§6 Ledige pladser
Kunimori Yoga Studie kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet.

§7 Ferie & Helligdage
Kunimori Yoga Studie holder som udgangspunkt lukket på helligdage/skole lukkedage. Som månedsmedlem er disse lukke dage allerede indregnet i prisen for abonnementet (prisen er blevet sat ned svarende til lukkedage). Klippekort der er købt inden sommerferien forlænges med 6 uger såfremt det ikke er opbrugt inden udløb.

§8 Tilmelding / Afmelding af hold / Venteliste
Du kan til- og afmelde hold via online booking på kunimoriyoga.dk.
Hvis du er forhindret i at møde til et hold, skal du afmelde dig senest 12 timer før holdstart (ved OnLive undervisning senest 6 timer før).
Senere afbud end ovenstående betales med klip (OnLive = 1 klip, Studie Yoga = 2 klip).
Ene-lektioner og workshops, der er booket, kan ikke refunderes uanset årsagen.
Kunimori Yoga Studie kan i tilfælde af sygdom blive nødt til at aflyse et hold. Dette meddeles via mail og/eller sms.
Tilmelder du dig et hold, hvor du er på venteliste, vil du modtage en mail hvis du har fået plads på holdet. Mød derfor kun op til holdet, hvis du har modtaget besked om at du har fået plads.

§9 Værdigenstande
Værdigenstande skal efterlades i bilen/hjemme. Kunimori Yoga Studier ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§10 Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af Kunimori Yoga Studie er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Kunimori Yoga Studie tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i studiet eller på matriklen. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§11 Offentligørelse af billeder på internettet
Du giver hermed din tilladelse til, at Kunimori Yoga Studie må tage situationsbilleder i og af undervisningen, hvor du deltager, og at disse billeder må offentliggøres på internettet på f.eks. sociale medier eller hjemmeside.

§12 Hold udbud
Kunimori Yoga Studie har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.
Aflysning af hold: Såfremt der er mindre end 4 tilmeldte til et hold, aflyses holdet. I weekender/helligdage aflyses såfremt der mindre end 6 tilmeldte. Dette meddeles senest 6 timer før (via mail eller sms.) Hold med nul tilmeldinger aflyses 12 timer før.

§13 Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§14 Kvittering
Der fremsendes kvittering på e-mail ved indgåelse af aftale, ved automatisk trækning, ved fejlet trækning, ved ændring af betalingskort og ved opsigelse af abonnementet. Kvitteringen sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for, at de indtastede oplysninger er korrekte.

§15 Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme overens med NETS' kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

Første betaling trækkes i forbindelse med indgåelsen af aftalen – herefter trækkes prisen for abonnementet automatisk dagen før ny abonnementsperiode starter.

§16 Opdatering af kortdata
Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan Kunimori Yoga Studie uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.