Generella villkor för Studio LeWarDa

När du bokar dig till våra klasser godkänner du automatiskt
• våra bokningsregler
• att vi tar del av dina uppgifter
• att vi sänder mail till dig (vi delar inte din mailadress till andra)
• att du deltar på eget ansvar och rådgör med din läkare om du är osäker
Information om GDPR finns på www.lewarda.se.