Algemene voorwaarden van Wonderful Living by Lizz Rosie

Sluiten
Deelname aan de activiteiten van Wonderful Living by Lizz Rosie geschiedt geheel op eigen risico. Respecteer je grenzen en forceer niets. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten altijd een arts.
Overleg in geval van gezondheidsklachten met de arts of deelname aan betreffende activiteit raadzaam is.
Stel de docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, menstruatie, spier- of gewrichtsklachten etc.). Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven, die van belang zijn.
Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis.
Volg de aanwijzing van de docent op en vraag wanneer iets niet duidelijk is.
Wonderful Living by Lizz Rosie is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist, noch voor enig lichamelijk letsel dat voor, tijdens of na een les is ontstaan.
Wonderful Living by Lizz Rosie geeft geen geld terug na gemiste lessen. De gemiste lessen kun je inhalen. Dit mag zowel bij de Yoga met Klankmassage als het Gongbad. Het hoeft dus niet in je eigen vaste les.