2 Dec - 8 Dec 2019   
Mandag 2 december
  12:00
zangles prive 60 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Tid   12:00 - 13:00
Lærer   Louise
Lokation   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  14:50
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Tid   14:50 - 15:30
Lærer   Louise
Lokation   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  15:30
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Tid   15:30 - 16:10
Lærer   Louise
Lokation   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  16:30
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Tid   16:30 - 17:10
Lærer   Louise
Lokation   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  17:10
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Tid   17:10 - 17:50
Lærer   Louise
Lokation   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


Mandag 2 december
12:00  
zangles prive 60 minuten

Tid   12:00 - 13:00
Lærer Lærer   Louise
Lokation          Lichtstraat 15 Tilburg
 

14:50  
zangles prive 40 minuten

Tid   14:50 - 15:30
Lærer Lærer   Louise
Lokation          Lichtstraat 15 Tilburg
 

15:30  
zangles prive 40 minuten

Tid   15:30 - 16:10
Lærer Lærer   Louise
Lokation          Lichtstraat 15 Tilburg
 

16:30  
zangles prive 40 minuten

Tid   16:30 - 17:10
Lærer Lærer   Louise
Lokation          Lichtstraat 15 Tilburg
 

17:10  
zangles prive 40 minuten

Tid   17:10 - 17:50
Lærer Lærer   Louise
Lokation          Lichtstraat 15 Tilburg
 

Tirsdag 3 december
  14:40
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Tid   14:40 - 15:20
Lærer   Louise
Lokation   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  15:40
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Tid   15:40 - 16:20
Lærer   Louise
Lokation   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


Tirsdag 3 december
14:40  
zangles prive 40 minuten

Tid   14:40 - 15:20
Lærer Lærer   Louise
Lokation          Lichtstraat 15 Tilburg
 

15:40  
zangles prive 40 minuten

Tid   15:40 - 16:20
Lærer Lærer   Louise
Lokation          Lichtstraat 15 Tilburg
 

Onsdag 4 december
  09:30
zangles trio 90 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Tid   09:30 - 11:00
Lærer   Louise
Lokation   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  11:00
zangles duo 60 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Tid   11:00 - 12:00
Lærer   Louise
Lokation   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  13:00
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Tid   13:00 - 13:40
Lærer   Louise
Lokation   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  13:40
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Tid   13:40 - 14:20
Lærer   Louise
Lokation   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  14:40
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Tid   14:40 - 15:20
Lærer   Louise
Lokation   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


Onsdag 4 december
09:30  
zangles trio 90 minuten

Tid   09:30 - 11:00
Lærer Lærer   Louise
Lokation          Lichtstraat 15 Tilburg
 

11:00  
zangles duo 60 minuten

Tid   11:00 - 12:00
Lærer Lærer   Louise
Lokation          Lichtstraat 15 Tilburg
 

13:00  
zangles prive 40 minuten

Tid   13:00 - 13:40
Lærer Lærer   Louise
Lokation          Lichtstraat 15 Tilburg
 

13:40  
zangles prive 40 minuten

Tid   13:40 - 14:20
Lærer Lærer   Louise
Lokation          Lichtstraat 15 Tilburg
 

14:40  
zangles prive 40 minuten

Tid   14:40 - 15:20
Lærer Lærer   Louise
Lokation          Lichtstraat 15 Tilburg
 

Torsdag 5 december
  11:20
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Tid   11:20 - 12:00
Lærer   Louise
Lokation   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  12:00
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Tid   12:00 - 12:40
Lærer   Louise
Lokation   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  13:00
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Tid   13:00 - 13:40
Lærer   Louise
Lokation   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  13:40
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Tid   13:40 - 14:20
Lærer   Louise
Lokation   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  14:40
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Tid   14:40 - 15:20
Lærer   Louise
Lokation   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


Torsdag 5 december
11:20  
zangles prive 40 minuten

Tid   11:20 - 12:00
Lærer Lærer   Louise
Lokation          Lichtstraat 15 Tilburg
 

12:00  
zangles prive 40 minuten

Tid   12:00 - 12:40
Lærer Lærer   Louise
Lokation          Lichtstraat 15 Tilburg
 

13:00  
zangles prive 40 minuten

Tid   13:00 - 13:40
Lærer Lærer   Louise
Lokation          Lichtstraat 15 Tilburg
 

13:40  
zangles prive 40 minuten

Tid   13:40 - 14:20
Lærer Lærer   Louise
Lokation          Lichtstraat 15 Tilburg
 

14:40  
zangles prive 40 minuten

Tid   14:40 - 15:20
Lærer Lærer   Louise
Lokation          Lichtstraat 15 Tilburg
 

Fredag 6 december
  11:00
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Tid   11:00 - 11:40
Lærer   Louise
Lokation   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  11:40
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Tid   11:40 - 12:20
Lærer   Louise
Lokation   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  12:40
zangles 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15

Tid   12:40 - 13:20
Lærer   Louise
Lokation   Lichtstraat 15
 
 


  13:20
zangles 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15

Tid   13:20 - 14:00
Lærer   Louise
Lokation   Lichtstraat 15
 
 


  14:40
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Tid   14:40 - 15:20
Lærer   Louise
Lokation   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  15:20
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Tid   15:20 - 16:00
Lærer   Louise
Lokation   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  16:10
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Tid   16:10 - 16:50
Lærer   Louise
Lokation   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  16:50
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Tid   16:50 - 17:30
Lærer   Louise
Lokation   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


Fredag 6 december
11:00  
zangles prive 40 minuten

Tid   11:00 - 11:40
Lærer Lærer   Louise
Lokation          Lichtstraat 15 Tilburg
 

11:40  
zangles prive 40 minuten

Tid   11:40 - 12:20
Lærer Lærer   Louise
Lokation          Lichtstraat 15 Tilburg
 

12:40  
zangles 40 minuten

Tid   12:40 - 13:20
Lærer Lærer   Louise
Lokation          Lichtstraat 15
 

13:20  
zangles 40 minuten

Tid   13:20 - 14:00
Lærer Lærer   Louise
Lokation          Lichtstraat 15
 

14:40  
zangles prive 40 minuten

Tid   14:40 - 15:20
Lærer Lærer   Louise
Lokation          Lichtstraat 15 Tilburg
 

15:20  
zangles prive 40 minuten

Tid   15:20 - 16:00
Lærer Lærer   Louise
Lokation          Lichtstraat 15 Tilburg
 

16:10  
zangles prive 40 minuten

Tid   16:10 - 16:50
Lærer Lærer   Louise
Lokation          Lichtstraat 15 Tilburg
 

16:50  
zangles prive 40 minuten

Tid   16:50 - 17:30
Lærer Lærer   Louise
Lokation          Lichtstraat 15 Tilburg
 

Lørdag 7 december  
Lørdag 7 december
Ingen timer
Søndag 8 december  
Søndag 8 december
Ingen timer
2 Dec - 8 Dec 2019   
2 Dec - 8 Dec 2019