2 Dec - 8 Dec 2019   
Lunes 2 Diciembre
  12:00
zangles prive 60 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Hora   12:00 - 13:00
Profesor   Louise
Ubicación   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  14:50
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Hora   14:50 - 15:30
Profesor   Louise
Ubicación   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  15:30
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Hora   15:30 - 16:10
Profesor   Louise
Ubicación   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  16:30
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Hora   16:30 - 17:10
Profesor   Louise
Ubicación   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  17:10
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Hora   17:10 - 17:50
Profesor   Louise
Ubicación   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


Lunes 2 Diciembre
12:00  
zangles prive 60 minuten

Hora   12:00 - 13:00
Profesor Profesor   Louise
Ubicación          Lichtstraat 15 Tilburg
 

14:50  
zangles prive 40 minuten

Hora   14:50 - 15:30
Profesor Profesor   Louise
Ubicación          Lichtstraat 15 Tilburg
 

15:30  
zangles prive 40 minuten

Hora   15:30 - 16:10
Profesor Profesor   Louise
Ubicación          Lichtstraat 15 Tilburg
 

16:30  
zangles prive 40 minuten

Hora   16:30 - 17:10
Profesor Profesor   Louise
Ubicación          Lichtstraat 15 Tilburg
 

17:10  
zangles prive 40 minuten

Hora   17:10 - 17:50
Profesor Profesor   Louise
Ubicación          Lichtstraat 15 Tilburg
 

Martes 3 Diciembre
  14:40
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Hora   14:40 - 15:20
Profesor   Louise
Ubicación   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  15:40
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Hora   15:40 - 16:20
Profesor   Louise
Ubicación   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


Martes 3 Diciembre
14:40  
zangles prive 40 minuten

Hora   14:40 - 15:20
Profesor Profesor   Louise
Ubicación          Lichtstraat 15 Tilburg
 

15:40  
zangles prive 40 minuten

Hora   15:40 - 16:20
Profesor Profesor   Louise
Ubicación          Lichtstraat 15 Tilburg
 

Miércoles 4 Diciembre
  09:30
zangles trio 90 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Hora   09:30 - 11:00
Profesor   Louise
Ubicación   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  11:00
zangles duo 60 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Hora   11:00 - 12:00
Profesor   Louise
Ubicación   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  13:00
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Hora   13:00 - 13:40
Profesor   Louise
Ubicación   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  13:40
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Hora   13:40 - 14:20
Profesor   Louise
Ubicación   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  14:40
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Hora   14:40 - 15:20
Profesor   Louise
Ubicación   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


Miércoles 4 Diciembre
09:30  
zangles trio 90 minuten

Hora   09:30 - 11:00
Profesor Profesor   Louise
Ubicación          Lichtstraat 15 Tilburg
 

11:00  
zangles duo 60 minuten

Hora   11:00 - 12:00
Profesor Profesor   Louise
Ubicación          Lichtstraat 15 Tilburg
 

13:00  
zangles prive 40 minuten

Hora   13:00 - 13:40
Profesor Profesor   Louise
Ubicación          Lichtstraat 15 Tilburg
 

13:40  
zangles prive 40 minuten

Hora   13:40 - 14:20
Profesor Profesor   Louise
Ubicación          Lichtstraat 15 Tilburg
 

14:40  
zangles prive 40 minuten

Hora   14:40 - 15:20
Profesor Profesor   Louise
Ubicación          Lichtstraat 15 Tilburg
 

Jueves 5 Diciembre
  11:20
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Hora   11:20 - 12:00
Profesor   Louise
Ubicación   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  12:00
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Hora   12:00 - 12:40
Profesor   Louise
Ubicación   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  13:00
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Hora   13:00 - 13:40
Profesor   Louise
Ubicación   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  13:40
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Hora   13:40 - 14:20
Profesor   Louise
Ubicación   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  14:40
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Hora   14:40 - 15:20
Profesor   Louise
Ubicación   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


Jueves 5 Diciembre
11:20  
zangles prive 40 minuten

Hora   11:20 - 12:00
Profesor Profesor   Louise
Ubicación          Lichtstraat 15 Tilburg
 

12:00  
zangles prive 40 minuten

Hora   12:00 - 12:40
Profesor Profesor   Louise
Ubicación          Lichtstraat 15 Tilburg
 

13:00  
zangles prive 40 minuten

Hora   13:00 - 13:40
Profesor Profesor   Louise
Ubicación          Lichtstraat 15 Tilburg
 

13:40  
zangles prive 40 minuten

Hora   13:40 - 14:20
Profesor Profesor   Louise
Ubicación          Lichtstraat 15 Tilburg
 

14:40  
zangles prive 40 minuten

Hora   14:40 - 15:20
Profesor Profesor   Louise
Ubicación          Lichtstraat 15 Tilburg
 

Viernes 6 Diciembre
  11:00
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Hora   11:00 - 11:40
Profesor   Louise
Ubicación   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  11:40
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Hora   11:40 - 12:20
Profesor   Louise
Ubicación   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  12:40
zangles 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15

Hora   12:40 - 13:20
Profesor   Louise
Ubicación   Lichtstraat 15
 
 


  13:20
zangles 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15

Hora   13:20 - 14:00
Profesor   Louise
Ubicación   Lichtstraat 15
 
 


  14:40
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Hora   14:40 - 15:20
Profesor   Louise
Ubicación   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  15:20
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Hora   15:20 - 16:00
Profesor   Louise
Ubicación   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  16:10
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Hora   16:10 - 16:50
Profesor   Louise
Ubicación   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


  16:50
zangles prive 40 minuten
 Louise
 Lichtstraat 15 Tilburg

Hora   16:50 - 17:30
Profesor   Louise
Ubicación   Lichtstraat 15 Tilburg
 
 


Viernes 6 Diciembre
11:00  
zangles prive 40 minuten

Hora   11:00 - 11:40
Profesor Profesor   Louise
Ubicación          Lichtstraat 15 Tilburg
 

11:40  
zangles prive 40 minuten

Hora   11:40 - 12:20
Profesor Profesor   Louise
Ubicación          Lichtstraat 15 Tilburg
 

12:40  
zangles 40 minuten

Hora   12:40 - 13:20
Profesor Profesor   Louise
Ubicación          Lichtstraat 15
 

13:20  
zangles 40 minuten

Hora   13:20 - 14:00
Profesor Profesor   Louise
Ubicación          Lichtstraat 15
 

14:40  
zangles prive 40 minuten

Hora   14:40 - 15:20
Profesor Profesor   Louise
Ubicación          Lichtstraat 15 Tilburg
 

15:20  
zangles prive 40 minuten

Hora   15:20 - 16:00
Profesor Profesor   Louise
Ubicación          Lichtstraat 15 Tilburg
 

16:10  
zangles prive 40 minuten

Hora   16:10 - 16:50
Profesor Profesor   Louise
Ubicación          Lichtstraat 15 Tilburg
 

16:50  
zangles prive 40 minuten

Hora   16:50 - 17:30
Profesor Profesor   Louise
Ubicación          Lichtstraat 15 Tilburg
 

Sábado 7 Diciembre  
Sábado 7 Diciembre
Sin clases
Domingo 8 Diciembre  
Domingo 8 Diciembre
Sin clases
2 Dec - 8 Dec 2019   
2 Dec - 8 Dec 2019