Algemene voorwaarden van M-Yoga House

Sluiten
Elk lid is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Elk lid is op de hoogte van het privacybeleid van M-Yoga House, te vinden op https://www.myogahouse.com/privacybeleid/

Het lid neemt deel aan de lessen vanaf de afgesproken aanvangsdatum (inschrijfdatum) voor onbepaalde tijd. Bij lidmaatschap is het aanschaffen van een eigen slipvrije mat gewenst. Het is tevens mogelijk een mat te huren voor € 1,00 per les.

Elk lid is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Het lid is verantwoordelijk voor bewegen binnen eigen grenzen.

Elk lid dient zich te houden aan de huisregels. Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan. De yoga ruimte dient zonder schoenen te worden betreden.

Het lidmaatschapsgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat op de website. Dit bedrag geldt per maand, ongeacht hoeveel lessen in deze maand plaatsvinden.

De volgende abonnementsvormen worden aangeboden;
• 1 x yogales per week € 40,00 per maand
• 2 x yogales per week € 65,00 per maand
Zie voor alle overige actuele prijzen www.myogahouse.com.

De maandelijkse betaling van het lidmaatschapsgeld vindt plaats voor de eerste van de maand per automatische incasso. Wanneer er meer dan eens niet aan de betalingsplicht is voldaan, heeft M-Yoga House het recht het lidmaatschap per direct te beëindigen. Dit betekent niet dat de betalingsplicht komt te vervallen. Openstaande vorderingen dienen voldaan te worden.

Het lidmaatschapsgeld kan tussentijds worden verlaagd of verhoogd. Leden worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een lid het met deze verhoging niet eens is, bestaat de mogelijkheid voor het lid per direct te stoppen met deelname aan de lessen. In dit geval hoeft geen rekening te worden gehouden met de geldende opzegtermijn. Het lid dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan. Eventuele nog openstaande, in te halen lessen komen hiermee te vervallen.

Lesvrije dagen en vakanties worden tijdig doorgegeven aan de leden. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk, wel mogen deze dagen beschouwd worden als gemiste les.

Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van het lid is niet mogelijk. Het is mogelijk een gemiste les in te halen tijdens één van de overige lesuren, mits de afmelding ten minste 12 uur van te voren en via het lesrooster heeft plaatsgevonden. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs in dezelfde week plaats te vinden. De mogelijkheid tot het inhalen van gemiste lessen is een service, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De in te halen lessen vervallen wanneer het lid het lidmaatschap heeft opgezegd. In te halen lessen kunnen niet worden overgedragen aan derden.

Voor workshops en sessies buiten het reguliere rooster om geldt dat kosteloos annuleren niet mogelijk is. Wanneer het lid zich opgeeft of inschrijft voor een workshop of sessie ontstaat een betalingsverplichting en wordt het lid geacht deel te nemen. Ook wanneer het lid niet kan deelnemen, blijft deze betalingsverplichting bestaan. Wel is het mogelijk om iemand anders in jouw plaats te laten komen.

Indien een lid het lidmaatschap wil beëindigen, geldt een opzegtermijn van minimaal één volledige kalendermaand voorafgaand aan een nieuwe maand. Opzegging dient altijd schriftelijk te worden gedaan via info@myogahouse.com. Opzeggen bij de docent en/of telefonisch is niet mogelijk.

M-Yoga House behoudt het recht voor om leden deelname aan de lessen te weigeren indien zij dit passend vindt.

M-Yoga House kan niet aansprakelijk worden gesteld voor spullen die zoek zijn geraakt in de ruimtes van M-Yoga House. Tevens kan M-Yoga House op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van het lid in en om de ruimten van M-Yoga House. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van het lid.

Indien noodzakelijk kan M-Yoga House de Algemene Voorwaarden tussentijds aanpassen.

KVK: 73384585
IBAN: NL90KNAB0258151951