Algemene voorwaarden van MindfulCentrum

Sluiten
- ALGEMENE VOORWAARDEN -

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op lessen en events die je online kunt boeken via www.momoyoga.nl/mindfulcentrum


RESERVEREN TOT 2 UUR VOORAF
Deelnemers dienen online een plek te reserveren voor de yogalessen. Dit kan tot 2 uur voor aanvang van de les.

ZELF JE LES ANNULEREN
Een gereserveerde yogales kan online kosteloos worden geannuleerd tot 48 uur voor aanvang van de les.

Annuleringen die korter dan 48 uur van tevoren worden gedaan worden volledig in rekening gebracht. Het bedrag zal automatisch van het krediet worden afgeschreven, of indien de deelnemer geen krediet heeft op zijn of haar account dan zal deze bij de eerstvolgende bezoek worden verrekend.

Het niet opdagen voor een gereserveerde les zal tevens volledig in rekening worden gebracht aan de deelnemer door het bedrag automatisch te verrekenen met zijn of haar krediet.

ANNULERING BIJ TE WEINIG ANIMO
Als er 2 uur voor aanvang niet meer dan 2 aanmeldingen zijn voor de betreffende yogales, dan wordt deze les geannuleerd.

NIET OVERDRAAGBAAR
De rittenkaart voor de yoga en meditatielessen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

GELDIGHEIDSTERMIJN
Na verloop van geldigheidstermijn vervallen de tegoeden.

GEEN GELD TERUG
Reeds aangeschafte leskaarten kunnen onder geen beding worden ingeleverd om lesgeld terug te vorderen.

ZWANGERSCHAP & ZIEKTE
Bij zwangerschap of ziekte kan in overleg tussen deelnemer en het MindfulCentrum de geldigheidstermijn van de rittenkaart voor bepaalde tijd opgeschort worden.

VAKANTIESLUITING
Op het rooster staan ruim van te voren de vakanties vermeld waarop geen yogalessen plaatsvinden.

EVENTS BOEKEN EN ANNULEREN
Via het online rooster kun je nu ook workshops en dayretreats boeken en betalen. Let op! Tot 14 dagen na betaling kun je de geboekte activiteit annuleren. Jouw aangekochte krediet komt dan terug op je account zodat je je aan kunt melden voor een andere datum. Annuleer je later dan wordt het krediet automatisch van je account afgehaald. Je kunt deze dan niet meer inzetten voor een ander event.

AANSPRAKELIJKHEID
Het deelnemen aan de activiteiten van het MindfulCentrum is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn / haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen.
 Bij twijfel wordt de specifieke klacht altijd met de betreffende docent gedeeld. De deelnemers blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

Het MindfulCentrum verplicht zich de trainingen, coachtrajecten, yogalessen en andere activiteiten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Het MindfulCentrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van lichamelijk of persoonlijk letsel ten gevolge van deelname aan een van de activiteiten van het MindfulCentrum, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van het MindfulCentrum. De eventuele aansprakelijkheid van het MindfulCentrum is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de opdrachtgever / deelnemer aan het MindfulCentrum voor de activiteit verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval is het MindfulCentrum aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

Het MindfulCentrum is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van het MindfulCentrum, dienen te worden vergoed.