Workshop Intermittent Drinking - Dominiek
Zondag, 15 mei • 13:00 - 14:00
Veldenstraat 10, Retie
Lisette Snep
Beschrijving
Ik ben Dominiek Hendrickx, Intermittent Living Coach sinds 2020. Mijn doel is ten eerste om mensen te laten inzien dat onze hedendaagse levensstijl niet past bij ons genetisch profiel en ten tweede dat alle welvaartsaandoeningen daar een gevolg van zijn. Dus mijn boodschap aan iedereen: Word weer mens.
Nu is er niets zo moeilijk als een gedragsverandering te weeg brengen. Daarom is het essentieel om voldoende te informeren vanuit wetenschappelijk onderzoek en om interventies aan te bieden die eenvoudig zijn en makkelijk toepasbaar. De aangeboden interventies vanuit Intermittent Living zijn korte onaangename prikkels die gebaseerd zijn op 3 pijlers : mens-voeding/beweging/lifestyle.

Tijdens deze voorstelling leg ik de link uit tussen drinken, onze hersenen, het immuunsysteem en ons gedrag. Want water is essentieel om te overleven. Een mens kan 50-60 dagen zonder voedsel overleven, zonder drinken slechts enkele dagen. Dat laat goed zien wat het belang van vocht is voor onze stofwisseling. Op het einde van de sessie heeft u een goede leidraad over wat, wanneer en hoeveel te drinken.