Algemene voorwaarden van myKOSMOS

Algemene voorwaarden myKOSMOS

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan de gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
1.2. myKOSMOS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
1.3. myKOSMOS is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
1.4. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van myKOSMOS, dienen te worden vergoed.
1.5. Deelname is op eigen risico. myKOSMOS is niet aansprakelijk voor blessures, ziekte of enig ander letsel wat binnen of buiten de lessen is opgelopen door het beoefenen van yoga.


Artikel 2. Lidmaatschap

2.1. De deelnemer sluit een maandelijks yoga-abonnement af. Alle lessen dienen voorafgaand gekocht en gereserveerd/ingepland te zijn via de Momoyoga app.
2.2. Een yoga-abonnement van myKOSMOS is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.3. myKOSMOS is niet aansprakelijk voor gemiste lessen of lessen die vol zitten. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het inplannen van de lessen.
2.4. myKOSMOS is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten in geval van annulering, vertraging, uitval of andere events.
2.5. Het annuleren van een ingeplande les via Momoyoga is noodzakelijk. Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig annuleren van een les. Restitutie is niet mogelijk.
2.6. Je kunt tot 13.00 vóór aanvang uitschrijven voor de ingeplande les. Dit gaat op dezelfde wijze als reserveren van de lessen via Momoyoga.
2.7. De lessen dienen altijd binnen de gekozen periode te worden gevolgd. Als dit niet gebeurt komen de lessen te vervallen. myKOSMOS biedt geen vergoeding voor de gemiste lessen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk om het juiste abonnement te kiezen en de lessen daadwerkelijk te volgen.
2.8. Binnen het maandabonnement kun je 1 les per week volgen. De les is niet mee te nemen naar een andere week. Kun je één week niet, ben je één les kwijt.
2.9. Indien het abonnement of de gekozen lessenoptie niet goed wordt weergegeven in het account, dient de deelnemer dit kenbaar te maken.
2.10. Bij gedeeltelijk deelname of tussentijds beëindiging door de deelnemer vindt geen restitutie van de kosten plaats.


Artikel 3. Betaling

3.1. De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt via iDeal, PayPal of per creditcard via de Momoyoga website.


Artikel 4. Huisregels

4.1. Gelieve minimaal 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn, zodat de les op tijd kan beginnen.
4.2. Gelieve de yogastudio niet te betreden met schoenen.
4.3. myKOSMOS heeft voor de lessen in de yogastudio’s yogamatten, bolsters en blokken beschikbaar. Breng indien gewenst zelf een handdoek mee.
4.4. Draag zorg voor het materiaal en de ruimte van myKOSMOS.
4.5. Reinig na elke les de yogamatten met het door myKOSMOS toegekende schoonmaakmateriaal.
4.6. Zorg dat de studio netjes wordt achtergelaten.
4.7. Heb je last van een blessure of andere lichamelijke klachten, geef dit vóór je begint met yogalessen altijd aan bij de yogadocent.
4.8. Respecteer de rust en stilte in de yogastudio. Zorg dat je mobiele telefoon stil en/of uitstaat
4.9. Draag geen parfum en sieraden , zo heb je geen belemmeringen om af te stemmen op jezelf.
4.10 Yoga stimuleert allerlei systemen in het lichaam en brengt processen op gang. Het is mogelijk dat je last kunt krijgen van afvalstoffen die worden afgevoerd. Je kunt b.v. hoofdpijn krijgen. Lichamelijke klachten kunnen ook een mentale oorzaak hebben. Emotionele blokkades kunnen voelbaar worden; het kan voorkomen dat je emotioneel wordt tijdens of na de les. Bespreek het met de docent voor advies.
4.11We raden aan om tot 1 uur voor de les niet te eten. Na de les is drinken goed voor het afvoeren van afvalstoffen.
4.12 De deelnemers dienen respectvol met elkaar en docenten om te gaan. Indien dit niet het geval is kan toegang tot de les worden geweigerd.


Artikel 5. Feestdagen, vakantie en annulering lessen

5.1 Op feestdagen is myKOSMOS gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail en tijdens de les. Voor de yogalessen die komen te vervallen, wordt door myKOSMOS geprobeerd een vervangende les te regelen.
5.2. Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent), wordt er door myKOSMOS geprobeerd een vervangende docent of les te regelen.
5.3. Bij 2 of minder aanmeldingen voor een les, vervalt de les.
5.4. myKOSMOS is niet aansprakelijk voor het mislopen van deze vervangende lessen. Restitutie is niet mogelijk.
5.5. Sluiting van de studio wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail of tijdens een les.
5.6. Bij veelvuldig voorkomen van te weinig aanmeldingen voor een les, kan de les worden opgezegd.


Artikel 6. Zwangerschap of ziekte

6.1. In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden. Indien deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.


Artikel 7. Wijzigingen lesrooster, prijzen

7.1. myKOSMOS behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail of tijdens een les.
7.2. myKOSMOS behoudt zicht het voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.