Algemene voorwaarden van Mijn Yoga Studio

Beknopte algemene voorwaarden, verdere info op de site

* Mijn Yoga Studio is niet verantwoordelijk voor letsel welke ontstaat tijdens of na het beoefenen van de lessen.
.

* Mijn Yoga Studio is niet verantwoordelijk voor verlies en /of schade van persoonlijke eigendommen.

* Bij uitblijven van betaling zullen er extra kosten in rekening worden gebracht.

* Mijn Yoga Studio
behoudt zich het recht voor om haar prijzen en lessen aan te passen. Aanpassing van de prijzen zal worden gecommuniceerd via prijskaarten in de studio en via www.balanzs.nl.

* Mijn Yoga Studio behoudt zich het recht voor een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst aan Klant door te berekenen.

* Een abonnement tijdelijk (voor vakantie of blessure of zwangerschap) stopzetten is niet mogelijk. je kunt je abonnement met inachtneming van 1 maand opzegtermijn stopzetten. Sluit je binnen 3 maanden weer aan, ontvang je € 10,00 korting op je eerstvolgende maandbetaling

* Een abonnement omzetten naar een voordeliger abonnement voor een vakantie is niet mogelijk.

* Bij vakanties, feestdagen of ziekte e.d. dient er te worden doorbetaald. (de prijzen zijn hierop berekend)

* Een gemiste les kan worden ingehaald op een andere dag binnen 1 maand (gedurende het abonnement)

*Opzegging dient uiterlijk 1 HELE KALENDER maand (voor de 1e van de maand) per mail te gebeuren.

* Het omzetten van een onbeperkt abonnement naar een 1x per week abonnement kan met inachtneming van 1 maand verwerktijd. Het omzetten van 1 x per week naar onbeperkt kan per direct, het verschil wordt dan berekent.

* Als een docent door ziekte of andere omstandigheden geen les kan geven, zal er zo mogelijk vervanging worden geregeld.

* Kijk tijdens schoolvakantie altijd op de site i.v.m. een eventueel aangepast rooster.

* Bij annulering van een massage tot 24 uur voor aanvang van de massage is de annulering kosteloos. Bij annulering nadien is de Klant de volledige betaling verschuldigd. Annulering graag telefonisch of per app annuleren.

Bij vragen kun je me altijd mailen: edith@mijnyogastudio.nl


Rabobank: NL37 RABO 01444.57.318 - t.n.v. Mijn Yoga Studio , Voorburg
KvK : 27325437