General terms of Naar Zee

1. Deelname aan de lessen is pas toegestaan na betaling van het lesgeld voor een lessenkaart, proefles of losse les of na het inschrijven voor een abonnement.
2. Inschrijven voor en betalen van lessen kan online in de studio en/of thuis via onze app.
3. Je kunt op elk gewenst moment instromen.
4. Je abonnement start op je datum van inschrijving en heeft een minimale looptijd van 1 maand.
5. Je abonnement is doorlopend, totdat je bij ons opzegt. De opzegtermijn is een kalendermaand.
6. Het lesgeld is vooraf verschuldigd.
7. Als je bij ons bent ingeschreven, kun je zelf bepalen wanneer je op les wilt komen.
8. Je kunt kiezen uit alle lessen in het lesrooster die onder je abonnement vallen.
9. Sommige lessen zijn drukker bezocht dan andere. Gemiddeld zijn er 8 tot 16 mensen in een les aanwezig. Indien een les een langere periode druk bezocht is of als te vol wordt ervaren, doen wij er alles aan om een extra les in het rooster te passen.
10. Als een les langere periode te weinig leerlingen heeft (minder dan 6) wordt deze les gestopt, verplaatst of vervangen door een andere les.
11. De studio is open vanaf een kwartier vóór aanvang van de lessen.
12. Je wordt 5 minuten voor een les begint in de zaal verwacht, zodat de les rustig en ongestoord kan beginnen.
13. We verzoeken je om vooraf online je les te reserveren en bij binnenkomst je aanwezigheid te bevestigen op de Ipad.
14. Er is het hele jaar les. In de schoolvakanties is er een vakantierooster, met Kerst sluiten we een week en we zijn gesloten op sommige officiële feestdagen. Dit wordt aangegeven in het lesrooster.
15. Je volgt de lessen op eigen verantwoordelijkheid. Als je onder medische behandeling bent, een operatie hebt ondergaan of chronische klachten hebt, neem contact op met je arts over het volgen van de yogalessen.
16. Respecteer je grenzen en forceer je niet. Stel je docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, etc.). Ook zwangerschap! Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven die van belang zijn. Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis.
17. Naar Zee is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van je spullen.
18. In de studio zijn yogamatten aanwezig, evenals dekens, kussens en bolsters. Het staat je vrij je eigen materialen te gebruiken
19. Bij ziekte/uitvallen van een docent stellen wij alles in het werk om voor goede vervanging te zorgen.

1 MAART 2018