17 - 23 January 2022
This week
Monday, 17 January
09:45
Namaste
Clase privada personalizada
18:45
Namaste
Yin Yoga Luna Llena ~ Olatz ~
Waitlist
20:15
Namaste
Yin Yoga Luna Llena ~ Olatz ~
Tuesday, 18 January
10:00
Namaste
Slow Flow (lento) ~ Olatz ~
18:00
Namaste
Slow Flow (lento) ~ Leo ~ Iniciación
19:30
Namaste
Vinyasa Flow (movidito) ~ Olatz ~
Wednesday, 19 January
18:45
Namaste
Vinyasa Flow ( supermovidito ) ~ Olatz ~
20:15
Namaste
Pranayama & Meditación ~ Olatz ~ Iniciación
Thursday, 20 January
10:00
Namaste
Slow Flow (lento) ~ Olatz ~ Iniciación
17:30
Namaste
Slow Flow (lento) ~ Olatz ~
19:00
Namaste
Vinyasa Flow (movidito) con Ares
Friday, 21 January
No classes
Saturday, 22 January
No classes
Sunday, 23 January
No classes
17 - 23 January 2022
This week